Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019

Report this content

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 juli 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

När jag sammanfattar det första kvartalet kan vi se ett liknande försäljningsresultat som för motsvarande kvartal förra året. Vi har redan tidigare haft betydande säsongsvariationer, med lägre försäljning i Q1, huvudsakligen beroende på semesterperioden då färre operationer genomförs, och försäljningen detta kvartal ligger i linje med våra förväntningar. I vår växande verksamhet är det viktigt att titta på försäljningsutvecklingen över tid snarare än på kvartal efter kvartal och ser man på tolvmånaders rullande försäljning är vi glada över en fortsatt positiv trend. En nyemission i maj 2019 gav företaget 10,1 miljoner kronor att användas för accelererad expansion i USA.

Arbetet på den amerikanska marknaden fortsätter. Vi har blivit effektivare när det gäller att stödja intresserade kliniker i processen att bli OPRA-center och därmed verkliga kunder, vilket ger resultat redan under innevarande kvartal. Patienter kan nu få utvärdering och behandling på åtta olika sjukhus i USA. Eftersom centren är fördelade över hela landet ökar vi behandlingens tillgänglighet för patienterna, som tidigare var hänvisade till UCSF (vanliga civila patienter) och Walter Reed (militärer). Även om försäljningstillväxten inte syns under detta kvartal förväntar vi oss att dessa nya centra kommer att generera ytterligare tillväxt under innevarande verksamhetsår.

Det är också glädjande att se att vår försäljning i Europa fortsätter sin positiva trend genom bra samarbete och ökad närvaro hos våra kunder, främst på grund av ett ökat antal operationer i Belgien, Österrike och Tyskland.

Under maj 2019 erhöll Integrum CE-märkning för Neuromotus, vår innovativa produkt för behandling av patienter med fantomsmärta. Vi har mött ett stort intresse från patienter och yrkesverksamma och marknadsföringsaktiviteter har påbörjats. Under kvartalet marknadsfördes Neuromotus på två kongresser: Leva & Fungera samt Vitalis. Arbetet med att finslipa vår affärsmodell för att leverera ytterligare kundvärde pågår. Försäljningen planeras starta i Q2 2019/2020. Initialt kommer vi att fokusera på professionella användare.

När jag ser fram emot resten av 2019/2020 är jag övertygad om att Integrum är bättre positionerat än någonsin på marknaden. Trots att utmaningar kvarstår på den amerikanska marknaden är vi nu nära att få vårt genombrott genom att vi nu har sex nya sjukhus som står redo att erbjuda behandling med vårt implantatsystem.”

Integrum koncernen redovisade en nettoomsättning på 3 967 (3 920) KSEK under perioden 2019-05-01 till 2019-07-31 (3 månader).

FÖRSTA KVARTALET (1 MAJ 2019 – 31 JULI 2019)

 >    Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 3 967 (3 920) KSEK

 >    Rörelsens totala intäkter uppgick till 4 603 (5 222) KSEK

 >    Rörelsens kostnader uppgick till 9 459 (10 850) KSEK

 >    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 856 (-5 628) KSEK

 >    Periodens resultat uppgick till -4 864 (-5 654) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 16:15 CEST


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.