Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017

PRESSINFORMATION
11 december 2017

Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Integrums grundare Rickard Brånemark, Med Dr och civilingenjör. Rickard Brånedmark tilldelas priset för hans vidareutveckling av osseointegrerade bioimplantat, ett i skelettet biologiskt fixerat fäste för en yttre protes, vilket avsevärt förbättrat funktion och rörelseförmåga för de som har protes.

Rickard Brånemark med specialitet ortopedi är sedan 2015 professor vid University of California i San Francisco. Rickard Brånemark har vidareutvecklat den uppfinning som hans far, Per-Ingvar Brånemark, så framgångsrikt kreerade på 1980-talet för att förankra tandproteser med titanskruv i käkbenet. Metoden kan nu användas för ben och armproteser. Vidareutveckling av titaninfäste för proteser av såväl ben som armar har pågått sedan 90-talet. Metoden ger en bättre känsel och därmed ökad rörelsekvalitet för användaren av protesen om man jämför med en traditionell protes. Motiveringen finns i sin helhet på följande länk: https://www.promobilia.se/?page_id=4274

Utdelningen skedde vid en lunchceremoni på Stiftelsens kontor i november i närvaro av stipendiaten och stiftelserepresentanter och stipendiet är på 50 000 kronor. Stiftelsen Promobilia, som grundades 1965 på initiativ av Dr Per Uddén för utvecklingen av Permobilen, delar årligen ut detta stipendium som instiftades för att hedra Dr Per Uddéns minne. Efter Dr Per Uddéns bortgång är det Stiftelsens styrelse som utser stipendiat.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.