Hagemeyer tar första Movex installationen i drift

Report this content

Hagemeyer tar första Movex installationen i drift · e-Collaborationsystem med 3 350 användare · Driftsättningen i Storbritannien ett första steg mot global implementering Intentia International AB (publ.) and Hagemeyer NV meddelar att den första stora implementeringen av Intentia's affärssystem Movex hos Hagemeyer togs framgångsrikt i drift hos Hagemeyer's brittiska dotterbolag, Newey & Eyre, den 26 augusti 2002. Implementeringen av Movex i Storbritannien kommer att fungera som plattform för den globala Hagemeyer-lösningen (GHS) och kommer under de kommande två åren att utvecklas ytterligare och ta en gemensam plattform för informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i drift, för att stödja Hagemeyer's samtliga verksamheter globalt. Under de kommande sex månaderna kommer ytterligare implementeringar att påbörjas i USA och Australien. Avtalet mellan Hagemeyer och Intentia presenterades i december 2000, ett kontrakt värt 70 MEUR som sträcker sig över fem år. Successivt kommer 10 000 Hagemeyer anställda runt om i världen att beröras i och med att Hagemeyer centraliserar och integrerar sina globala business-to-business distributionstjänster. "Samarbetsavtalet med Intentia som strategisk partner är en förutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra vår företagsomvandling. Vi är nu mycket fokuserade på att integrera vår internationella företagsportfölj till en enhetlig och engagerad serviceorganisation, där en enhetlig IT infrastruktur är en förutsättning för framgång" säger Rob T. Haar, styrelseordförande hos Hagemeyer NV. "Lanseringen i Storbritannien och Irland är en viktig milstolpe inom Hagemeyerkoncernens Change Programs", säger Robbert A.J. Hin, styrelseledamot hos Hagemeyer NV. "Movex-implementeringen krävde intensiva förberedelser som innebar en rekonstruktion av affärsprocesser och stora omorganisationer i Storbritannien. Detta följdes upp med pilotprojekt vid Eastern Electrical (Irland) och Parker Merchanting (Storbritannien). I och med att Movex tas i drift använder merparten av Hagemeyer's anställda i Storbritannien och Irland Movex". Movex, Intentia's integrerade e-collaboration och verksamhetsapplikation, anpassades för att möta Hagemeyer's specifika behov där totalt 3 350 användare på 233 kontor i Storbritannien och Irland skall använda Movex. Implementeringen av Movex i Storbritannien kommer inom kort att följas av en viktig utveckling av infrastrukturen för logistik när det nya nationella distributionscentret i Runcorn tas i drift. "Jag blir mycket stolt och glad när jag ser hur en projektgrupp på nära 400 personer från både Intentia och Hagemeyer framgångsrikt genomfört den första fasen i detta enormt komplexa projekt", säger Björn Algkvist VD på Intentia International. "Detta projekt, som definitivt varit en av Intentia's största utmaningar någonsin, har framgångsrikt levererats i linje med den ursprungliga planen från 2000." "Vårt strategiska partnerskap med Hagemeyer är ett av Intentia's mest komplexa åtagande någonsin, trots att Intentia under de senaste två åren tecknat avtal med ytterligare ett stort antal stora och viktiga kunder. Vi har med utmärkt projektledning lyckats visa vår utomordentliga skicklighet i att sköta och driva väldigt invecklade projekt på global basis", avslutar Björn Algkvist. Några fakta om Movex hos Hagemeyer i Storbritannien: · 55 miljoner transaktioner utfördes innan Movex lanserades i Storbritannien · Antal - Leverantörer: 34 100 - Kunder: 197 000 - Produkter: 193 272 · Movex ersätter: Ett stordatorbaserat -och två medelstora system Statistik från första dagen i verksamhet: Som mest loggade 2 081 användare in sig och systemet hanterade totalt 19 214 order med 51 487 orderrader. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Algkvist CEO Intentia International AB Telefon: +46 8 5552 5705 Mobil: +46 733 275705 E-mail: bjorn.algkvist@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB Telefon: +46 8 5552 5766 Mobil: +46 733 275766 Fax: +46 8 5552 5999 E-mail: thomas.ahlerup@intentia.se Ivo Manders Vice President Company Secretary & General Counsel Hagemeyer NV Telefon: +31 35 695 7676 Doug Lauer Chief Information Officer Hagemeyer NV Telefon: +31 35 695 7663 Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com Om Hagemeyer Hagemeyer, med huvudkontor i Holland, är en av världens ledande distributörer av varor och tjänster, främst till företag verksamma inom elektriska och elektroniska industrier. Företaget har stark fokus på lösningar för business-to-business. Dessutom distribuerar Hagemeyer en mängd konsumentvaror i olika länder från välkända företag och varumärken som t ex General Electric, Fujitsu, JVC, Olympus, Puma, Nina Ricci, Rolex. Hagemeyer, beläget i Naarden utanför Amsterdam, är noterat på Amsterdams aktiebörs. För ytterligare information, besök Hagemeyers webbplats på www.hagemeyer.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00560/wkr0002.pdf

Dokument & länkar