”Cabotagepengar måste riktas mot att stoppa utnyttjandet av utländska chaufförer”

Report this content

Regeringens budget: Polisen får 75 MSEK för att motverka olaga cabotage

Dåliga arbetsvillkor och osäker arbetsmiljö för chaufförerna, och en snedvriden konkurrenssituation. Det är följderna av olaga cabotage – när utländska åkerier gör mer än tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka utan tillstånd.  I årets budget avsätts 75 miljoner kronor under tre år för att motverka olaga cabotage inom transport- och åkerinäringen i Sverige.

– Det är ett positivt steg framåt att regeringen avsätter medel för att hindra olaga cabotage men det räcker inte, nu börjar det viktiga arbetet med att ta fram en tydlig åtgärdsplan för hur det ska stoppas. De företag som fuskar, utnyttjar sina chaufförer genom dumpade löner och sämre sociala villkor för att konkurrera ut den svenska åkerinäringen. Det är ett samhällsproblem, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast.

Olaga cabotage är ett samhällsproblem som måste stoppas, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast 

Olaga cabotage är ett växande problem i den svenska transportbranschen och nu har regeringen avsatt 25 miljoner kronor per år under tre år för att utveckla Polisens kontroller av cabotagetransporter.

– Regeringens budgetpost är absolut ett bra första steg men det viktigaste är hur resurserna kommer användas. Det behövs fler riktade cabotagekontroller på våra stora europavägar som utförs av personer med rätt kompetens, det är där det olaga cabotaget sker. Det är också viktigt att arbetet resulterar i en långsiktig plan och inte bara en enstaka budgetpost och en punktinsats som ebbar ut efter 2020.

De företag som ägnar sig åt olaga cabotage följer inte Sveriges lagar och regler gällande löner och arbetsvillkor för chaufförerna, för att på så sätt kunna pressa priserna. InterEast är ett av få svenska transportföretag som är certifierat mot olaga cabotage, bland annat genom kontinuerliga kontroller av bilarnas GPS:er.

– Vi värnar både om svensk åkerinäring och om att alla som är verksamma i branschen ska ha samma rättvisa arbets- och säkerhetsvillkor, oavsett om det handlar om en svensk, polsk eller rumänsk chaufför. Olaga cabotage är både en fråga om sned konkurrens men framförallt att människor utnyttjas. Det måste bara stoppas, säger Oscar Törnqvist.

InterEast nyhetsrum: http://news.cision.com/se/intereast

För ytterligare information 
Oscar Törnqvist, vice vd InterEast, 031-69 53 60, oscar.tornqvist@intereast.se
Magnus Sjöbäck, presskontakt InterEast, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst till tillverkande företag inom verkstads- och textilindustrin. Företaget har 30 personer anställda i Rumänien, Turkiet och på huvudkontoret i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter ca 70 MSEK och grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget. http://www.intereastgroup.com/sv/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi värnar både om svensk åkerinäring och om att alla som är verksamma i branschen ska ha samma rättvisa arbets- och säkerhetsvillkor, oavsett om det handlar om en svensk, polsk eller rumänsk chaufför. Olaga cabotage är både en fråga om sned konkurrens men framförallt att människor utnyttjas. Det måste bara stoppas.
Oscar Törnqvist, vice vd