InterEast är klimatneutral under Earth Day

Report this content

Oavsett om transporten går med båt, tåg, via väg eller flyg, kompenserar InterEast för den under Earth Day, den 22 april. – Som en växande aktör i en konservativ bransch är detta ett viktigt ställningstagande för oss att göra, säger Gustav Hagberg, Pricing Associate på InterEast.

Under 2020 genomförde InterEast åtgärder för att göra sin administration klimatneutral. Kombinerat med denna satsning är InterEast helt klimatneutralt under Earth Day. Transportbranschen genererar nästan en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser globalt. Ungefär hälften av det kommer från lastbilar, fartyg, tåg och flyg.

– Vi har stora utmaningar framför oss för att göra transportbranschen mer hållbar. Även om InterEast är en mindre aktör och inte kan ha någon större effekt på den tekniska utvecklingen, fokuserar vi på att vara en del av lösningen, inte problemet, säger Gustav Hagberg.

InterEast anser att hållbarhet måste genomsyra alla delar av deras organisation och målet är att 25 % av alla deras transporter ska vara klimatneutrala senast 2025.

Klimatkompensation är ingen långsiktig lösning

Det kan förflytta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och skapa illusionen av att man kan köpa sig fri från nödvändiga tekniska och beteendemässiga förändringar. I dagsläget väljer InterEast att klimatkompenserar i FN-certifierade projekt. Tills dess att den tekniska utvecklingen kommit i kapp och övergången till mer effektiva motorer och bränslealternativ är möjlig, är detta tillvägagångssätt ett av de bästa realistiska valen. Att ligga lågt och vänta på förändring är inte ett alternativ för InterEast.

– Vi skulle ha agerat igår. Vi har mycket att ta igen. Med detta initiativ under Earth Day 22 april vill vi visa våra kunder de mer hållbara alternativen tillgängliga samt försöker inspirera våra branschkollegor och partners att göra det detsamma, säger Oscar Törnqvist, vd på InterEast.

Transportsektorn behöver bli mer hållbar

Transportbehovet 2021 återgick från den covid-19-relaterade minskningen under 2020, där behovet på frakt och transport väntas öka snabbt. Även med den förväntade ökning av transportbehov behöver den totala utsläppsmängden minska med 20% till 5.7 Gt redan 2030, enligt Net Zero Emissions by 2050 Scenario. Nya riktlinjer och satsningar emot mer effektiva och mer hållbara alternativ är ett måste. Som en liten internationell spelare intensifierar InterEast sina insatser att driva på klimatneutrala transporter på marknaden.

Om Earth Day

Earth Day är ett årligt event den 22 april som skapades för att uppmärksamma de stora miljöproblem som finns i världen. Earth Day hölls första gången 1970 men har sedan dess vuxit och är idag ett globalt event med en stor bredd av initiativ och events. Det officiella temat för 2022 är “Investera i vår planet”.

Oavsett vad du skickar och vilken typ av transportmetod klimatkompenserar InterEast för alla varor som skickas av dem under Earth Day, 22 april 2022.

Christopher Busck
Head of Brand
+46 (0)31-789 48 07
christopher.busck@intereast.se

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från hela världen, med spjutspetskompetensen inom Östeuropa och Asien. Företaget har 50 personer anställda i Rumänien, Turkiet, Polen och på huvudkontoret i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter ca. 170 MSEK och grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget. www.intereastgroup.com

Prenumerera

Media

Media