”Vi vill vara bäst i branschen på jämställdhet”

Report this content

Från och med 1 januari 2017 är arbetsgivare med mer än tio anställda skyldiga att varje år kartlägga, analysera och dokumentera löneskillnader med avseende på kön i företaget. InterEast har just färdigställt den så kallade lönekartläggningen som visar att företaget inte har några löneskillnader baserade på kön.

– Här på InterEast är det kvalitet, prestation och erfarenhet som har betydelse. Vi har alltid arbetat för att alla ska värderas lika så det känns extra bra att kartläggningen visar att InterEast är en jämställd arbetsplats även ur ett ekonomiskt perspektiv. Jämställdhetsarbetet är även ett av områdena i ägardirektivet till vår styrelse och ett perspektiv som de alltid arbetar utifrån, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast.

Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande på InterEast.

InterEasts styrelse som trädde i kraft precis före sommaren i år består av företagets grundare Karin och Peder Törnqvist, ledamot Kent Lindholm och styrelseordförande Ann-Christine Hvittfeldt. Ann-Christine har arbetat i transport- och logistikbranschen sedan slutet av 80-talet.

Jag har suttit i många styrelser i branschen och när det kommer till jämställdhet så är InterEast på många sätt ett föredöme, både lönemässigt och med könsfördelningen i styrelse. Förutom de statliga bolagen jag är verksam i är InterEast det enda företag med en helt jämställd styrelse, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

Förutom huvudkontoret i Göteborg har InterEast kontor i Rumänien och Turkiet. Inte heller där finns några löneskillnader mellan könen.

– Jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela företagskulturen såväl i Sverige som i våra utlandskontor. Det är något vi kan vara stolta över men som vi också måste fortsätta arbeta för att behålla och stärka ännu mer, säger Oscar Törnqvist.

– Det finns inga problem med jämställdheten på InterEast idag och vi i styrelsen har det viktiga uppdraget att säkerställa att det fortsätter så genom att se till att regler och riktlinjer upprätthålls och finns tillgängliga för ledningen och alla medarbetare, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast.

För ytterligare information 
Magnus Sjöbäck, presskontakt InterEast, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst till tillverkande företag inom verkstads- och textilindustrin. Företaget har 38 personer anställda i Rumänien, Turkiet och på huvudkontoret i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter 120 MSEK och grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget. http://www.intereastgroup.com/sv/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag har suttit i många styrelser i branschen och när det kommer till jämställdhet så är InterEast på många sätt ett föredöme, både lönemässigt och med könsfördelningen i styrelse.
Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast