Interface utökar sitt framgångsrika program Net-Works − för återvinning av kasserade fisknät

I samband med Clinton Global Initiative i New York idag, meddelar Interface att företaget kommer att utöka det framgångsrika återvinningsprogrammet Net-Works till Kamerun i Afrika, i samarbete med Londons Zoologiska Sällskap.

Interface, världens största tillverkare av textila golvplattor, utökar nu sitt omfattande program Net-Works™ i samarbete med Londons Zoologiska Sällskap (ZSL). Net-Works är ett innovativt program som genom att verka över flera sektorer, bidrar till att ta itu med det växande miljöproblemet som trasiga och övergivna fiskenät innebär i några av världens fattigaste kustområden. Projektet startade i Filippinerna för två år sedan och kommer nu att utvidgas till Lake Ossa-området i Kamerun. Projektet i Kamerun lanseras i januari 2015.

Sedan projektet inleddes 2012, har Net-Works samlat in 38 600 kilo kasserade fisknät och bidragit till att hjälpa 4 500 personer i Filippinerna att få en extra inkomst. Net-Works förväntas under de kommande tre åren att bidra till att förbättra miljön på mer än 500 hektar kustområden och på så sätt medverka till att bevara den biologiska mångfalden i marina ekosystem.

De insamlade fisknäten återvinns av den italienska garntillverkaren Aquafil i deras ECONYL®-garn, som Interface använder vid tillverkningen av nya textilplattor. Net-Works är en del av Interface ambitiösa Mission Zero-mål - att använda 100 procent återvunnet nylon i sina textilplattor.

Inkluderande business handlar om att utveckla nya sätt att göra affärer, med en positiv inverkan såväl socialt som miljömässigt, samtidigt som det är lönsamt för företaget, säger Nigel Stansfield, Chief Innovations Officer i Interface.

− För oss är det mycket viktigt att vi hela tiden utmanar oss själva och vår omgivning, så att vi kan utveckla återvunna material samtidigt som vi städar strand- och havsområden och hjälper människor till en bättre livssituation. Det kan låta ambitiöst, men vi ser att det fungerar i praktiken, säger Nigel Stansfield.

Utvidgningen av Net-Works-initiativet kommer att tillkännages idag vid Clinton Global Initiatives (CGI) årsmöte i New York. Utvidgningen innebär att Interface avser att samla in kasserade och trasiga fiskenät i Lake Ossa-regionen i Kamerun, samt ett åtagande att samla in använda nylonprodukter i form av kasserade fisknät i ytterligare två regioner under de kommande tre åren.

− Vi vet att Net-Works både kan kopieras till andra områden och expandera i omfattning, och vi är fast beslutna på att CGI att utveckla en infrastruktur för Net-Works, så det kan bli ett fristående och ekonomiskt hållbart program som är oberoende av Interface och ZSL, säger Dr Heather Koldewey, chef för det globala återhämtningsprogrammet vid Londons Zoologiska Sällskap, ZSL.

Bakgrund

I fattiga kustområden vid Danajon Bank i Filippinerna har fiskare samlat in kasserade fiskenät. Näten har sedan vidarebefordrades till garntillverkaren Aquafil, som har utvecklat en modern återvinningsteknik som gjort det möjligt att använda nylonavfall till nya råvaror. I det filippinska initiativet Net-Works är 892 hushåll eller 4 460 personer engagerade. De har uppnått:

• en extra inkomstkälla genom återvinning av trasiga och kasserade fiskenät.

• tillgång till banktjänster i gemenskapsbanker så att de kan få mikrolån för utbildning och affärsutveckling.

• att lokalbefolkningen har motiverats att rensa upp kustområden på kasserade nät, så att näten inte längre förstör den marina miljön.

Hittills har 38 600 kilo fisknät samlats in av filippinska fiskare.

En viktig aspekt av Net-Works är att projektet ger kvinnorna goda möjligheter att delta och därmed få ytterligare intäkter genom att samla nät så att de blir likvärdiga medlemmar och beslutsfattare i samhället med tillgång till banktjänster.

Om Interface

Interface grundades 1973 och är idag världsledande inom design och produktion av textila golvplattor. Produkterna kombinerar skönhet och innovation, med funktionalitet och miljömässiga framsteg, för att hjälpa kunderna att realisera sina designvisioner.

Interface var en av de första verksamheterna som, i mitten av 1990-talet, offentligt förpliktade sig till att tillverka sina produkter på ett hållbart sätt. Mission Zero etablerades: att verksamheten år 2020 inte ska ha någon negativ miljöpåverkan. Mission Zero påverkar och inspirerar företaget till att hela tiden utveckla sig för att nå målet.

Interface har nått mer än halvvägs mot målet Mission Zero, och har vunnit erkännande för de resultat som uppnåtts hittills. Produkterna har också fått många priser, särskilt för design och innovation, som till exempel The Athenaeum Good Design Award for World Textiles.

För mer information vänligen kontakta

Carin Balfe Arbman, Prat PR, carin.balfe-arbman@prat.se, 070-633 35 08

Se även: http://net-works.com/locations/cameroon/

Taggar:

Snabbfakta

I fattiga kustområden vid Danajon Bank i Filippinerna har fiskare samlat in kasserade fisknät. Näten har sedan vidarebefordrades till garntillverkaren Aquafil, som har utvecklat en modern återvinningsteknik som gjort det möjligt att använda nylonavfall till nya råvaror.
Twittra det här
I det filippinska initiativet Net-Works är 892 hushåll eller 4 460 personer engagerade. Hittills har 38 600 kilo fisknät samlats in av filippinska fiskare.
Twittra det här
Redan i mitten av 1990-talet förpliktade sig Interface till att tillverka sina produkter på ett hållbart sätt. Mission Zero etablerades: att verksamheten år 2020 inte ska ha någon negativ miljöpåverkan.
Twittra det här

Citat

För oss är det mycket viktigt att vi hela tiden utmanar oss själva och vår omgivning, så att vi kan utveckla återvunna material samtidigt som vi städar strand- och havsområden och hjälper människor till en bättre livssituation. Det kan låta ambitiöst, men vi ser att det fungerar i praktiken
Nigel Stansfield, Chief Innovations Officer på Interface.
Vi vet att Net-Works både kan kopieras till andra områden och expandera i omfattning, och vi är fast beslutna på att CGI att utveckla en infrastruktur för Net-Works, så det kan bli ett fristående och ekonomiskt hållbart program
Dr Heather Koldewey, chef för det globala återhämtningsprogrammet vid Londons Zoologiska Sällskap, ZSL.