Måndag 12 juni 2017 sista dag för handel i Interfox Resources AB (publ)

Interfox Resources AB (publ) (”Bolaget”) sökte efter Aktietorgets disciplinkommittés tidigare beslut om avnotering dialog med Aktietorget i syfte att förlänga perioden innan avnotering sker, för att under ordnade och skatteeffektiva former hinna genomföra utdelningar av Bolagets aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) samt avveckla handel inom en rimlig handelsperiod.

Aktietorget vägrade diskutera med Bolaget.

Som en följd av detta vidtog Bolaget legala åtgärder och ansökte förra månaden till Stockholms tingrätt om beslut att skjuta upp genomförande av avnotering, baserat på att disciplinkommitténs beslut var felaktigt såväl i sak som processuellt. Detta yrkande har idag beklagligen avslagits och därmed är sista dag för handel hos Aktietorget måndag den 12 juni 2017. 

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Dokument & länkar