E-learning lockar investorer

E-learning lockar investorer Göteborg den 16 oktober 2000 - Sedan investerarnas intresse för e-business svalnat riktas blickarna nu mot e-learning. Företaget Intermezzon, känt för simulatorbaserad utbildning, har genom en riktad nyemission till Volvo Technology Transfer, Innovationskapital samt Telia Business Innovation tillförts 26 miljoner kronor. - På tröskeln till informationssamhället blir värdet av företagens humankapital och fortbildning av medarbetarna allt mer väsentligt. Tempot skruvas upp och det blir allt svårare att allokera tid för kompetensutveckling. Marknadspotentialen för e-learning är således enorm, säger Intermezzons VD Patrik Malmberg. Såväl investorer som entreprenörer har insett dagens och framtidens fördelar med e-learning. - E-learning revolutionerar människans sätt att ta till sig och använda ny kunskap. Konsten är att hjälpa hjärnan att utvecklas. Det bygger på forskning om att hög motivation i kombination med hög interaktivitet och humor gör inlärningen effektivare. Se bara på hur barn leker och lär, menar Patrik Malmberg. Och för företagen är e-learning ypperligt eftersom det höjer kompetensen hos medarbetarna på ett snabbare och billigare sätt. "Intermezzon är cutting edge inom e-learning" Intermezzon påstår dock inte att man klarar sig utan seminarier eller annan lärarledd utbildning. Webbaserat lärande är ett bra komplement som tar hänsyn till individens egna förutsättningar för när, var och hur inlärningen sker. e-Learning minskar dessutom drastiskt företagens kostnader för frånvaro i samband med kurser, logi, resor och externa konsulter. På marknaden finns en hel del riskvilligt kapital när det gäller satsningar inom business-to-business, även om investorerna har blivit mer på sin vakt efter erfarenheterna från business-to-consumer. Intermezzon är intressant eftersom bolaget redan har produkt och koncept klara. - Intermezzon är cutting edge inom e-learningbranschen, både vad gäller simulatorpedagogiken liksom teknologin bakom denna, säger Anders Brännström, VD Volvo Technology Transfer AB. - Med vår teknologi kan företag själva eller via ett utbildningsföretag skapa egna utbildningar baserade på simulatorpedagogiken lika behändigt som att skapa en presentation i PowerPoint, säger Patrik Malmberg. Det webbaserade träningsprogrammet i affärsmannaskap, MoneyMaker, är byggt med hjälp av Intermezzons utvecklingsverktyg. I MoneyMaker ställs användaren inför realistiska situationer, där fokus ligger på hög interaktivitet och personlig feedback. Expansion i Europa och USA MoneyMaker har hittills sålts till 3500 användare och kunder är framförallt stora utbildningsföretag och större multinationella koncerner. Kapitaltillskottet gör det möjligt för Intermezzon att fullfölja sin internationella expansion som planerat. - Nyemissionen ska främst användas för vår expansion i Europa och USA som vi precis påbörjat. Flertalet letter of intent har slutits med viktiga amerikanska referenskunder avseende vår webbaserade simulatorteknologi och nya version av MoneyMaker, säger Patrik Malmberg. För mer information besök www.intermezzon.com eller kontakta: Patrik Malmberg, VD Magnus Rundberg patrik.m@intermezzon.com magnus.r@intermezzon.com 031-40 84 50, 0703-76 07 70 031-40 84 50, 0705-74 71 00 För information om Innovationskapital, Telia Business Innovation och Volvo Technology Transfer: Anders Brännström, Volvo Technology Transfer vhk.abran@memo.volvo.se 031-59 10 94, 0705-59 10 93 Robert Göthner, Innovationskapital Fredrik Billing, Telia Business Innovation robert.gothner@innkap.se fredrik.c.billing@telia.se 08-21 09 02, 0705-65 13 01 08-601 30 10, 0705-65 05 80 Intermezzon utvecklar simulatorbaserad e-learning och har ett verktyg som är lika enkelt att använda som PowerPoint. Det gör det möjligt för företag att snabbt och enkelt bygga skräddarsydda träningsprogram. De företagsanpassade utbildningarna baseras på en unik simulatorpedagogik där användaren tränar sina färdigheter i realistiska situationer. Kunder är världsledande utbildningsföretag samt svenska och multinationella storföretag. Intermezzon är etablerade i Göteborg, Malmö, Stockholm, London, San Francisco och Chicago. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar