PRESSRELEASE

PRESSRELEASE Det vid Londonbörsen noterade fastighetsbolaget INTERNATIONAL REAL ESTATE PLC, (IRE), har avyttrat sin helägda kontorsfastighet IT TOWER i centrala Bryssel. Köpare är en grupp investerare företrädda av Bank of Ireland Private Banking. Den initiala köpeskillingen, vilken erlagts kontant, uppgår till E71.2 miljoner, (SEK 657 miljoner), med möjlighet till en tilläggsköpeskilling. IRE förvärvade fastigheten i mars 2001 för motsvarande E40.9 miljoner, (SEK 378 miljoner). Fastighetens belåning uppgick till E31.5 miljoner, (SEK 291 miljoner), varför likviditetstillskottet brutto blir ca E397 miljoner, (SEK 366 miljoner). Fastigheten som är ett av Bryssels främsta landmärken består av en 23 våningar hög kontorsbyggnad om ca 23.000 m2 uthyrningsbar yta bestående av kontor, konferens- och restaurangutrymmen samt ett fitness center jämte 360 parkerings-platser. Fastigheten genomgår för närvarande ett omfattande renoveringsprogram vilket kommer att slutföras av IRE som även kommer att svara för förvaltningen av fastigheten under en tre-års period. Efter denna period utgår en tilläggsköpeskilling baserad på hyresutvecklingen under perioden. I en kommentar säger IRE's styrelseordförande Rolf L Nordström: "Detta är en mycket bra affär för International Real Estate, vi gör en bra vinst och ökar vår likviditet med ca E40 miljoner, (SEK 366 miljoner), vilket möjliggör nya affärer. Upplägget med en tilläggsköpeskilling ger oss ytterligare möjligheter att öka vinsten och likviditetstillskottet från affären. Vi kommer att fortsätta och koncenterera oss på den Belgiska fastighets-marknaden där vi har en effektiv och väl fungerande organisation. Arbetet med att utveckla vår helägda kontorsfastighet QPT Tower belägen i centrala Bryssel fortskrider enligt plan" INTERNATIONAL REAL ESTATE PLC är ett vid Londonbörsen, full listing / Real Estate, noterat bolag med verksamhet i främst England och Belgien. Bolaget kontrolleras till ca 60% av Styrelseordförande Rolf L Nordström . För vidare information vänligen kontakta: Styrelseordförande Rolf L Nordström, Tel 00 44 7776 137 400 eller per e-post rolf@ireplc.com Verkställande Direktör Daniel Akselson Tel 00 31 653 30 45 90 eller per e-post daniel@ireplc.com ***** E N D S ***** ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT20130/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT20130/bild.html Bilder

Dokument & länkar