Anna Sörelius Nordenborg utsedd till ny VD för Internationella Engelska Skolan

Styrelsen har utsett Anna Sörelius Nordenborg till ny vd och koncernchef för Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (IES eller Internationella Engelska Skolan). Hon efterträder Cecilia Marlow som arbetat som tillförordnad vd och koncernchef sedan den 21 januari 2019. Cecilia Marlow fortsätter i sin roll som styrelseledamot i IES. Anna Sörelius Nordenborg tillträder som vd senast den 14 december 2019.

Anna Sörelius Nordenborg har en gedigen strategisk och operativ erfarenhet av att bygga och utveckla organisationer i snabbt växande verksamheter. Senast kommer Anna från rollen som Sverigechef för Anicura där hon varit med att utveckla verksamheten till att bli en av de största inom djursjukvård i Europa. Anna är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har tidigare bland annat varit ansvarig för affärsutveckling på Sandvik Mining och arbetat som konsult på McKinsey.

”Anna har givit prov på utmärkt ledarskap och resultat i tidigare roller där hon skapat en arbetsmiljö där medarbetare känner sig säkra och vet vad som förväntas. Hennes sätt att arbeta och leda samt hennes värderingar reflekterar väl precis det som IES försöker skapa för eleverna i sina skolor. Även Annas erfarenhet av att konsolidera en fragmenterad marknad är värdefull för IES fortsatta expansion i Sverige och utomlands. Vi är mycket glada att välkomna Anna som VD,” säger IES styrelseordförande Birker Bahnsen.

”Utbildning är en av våra absolut viktigaste samhällsfrågor. Det känns därför enormt stimulerande att få möjlighet att arbeta för en skola som brinner så för eleverna och är så motiverade att hjälpa alla oavsett bakgrund att göra sitt bästa. Jag är imponerad av den kultur och filosofi som IES har och ser mycket fram emot att leda denna samhällsviktiga och entreprenöriella organisation vidare”, kommenterar Anna Sörelius Nordenborg.

”Jag vill tacka tillförordnade VD Cecilia Marlow för hennes fantastiska insats under denna övergångsperiod. Under hennes ledarskap har IES utvecklats väl på alla sätt vilket ger Anna en mycket bra utgångspunkt”, tillägger Birker Bahnsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540 
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl 15:30 CEST

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 3 200 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av maj 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar