Annette Brodin Rampe utsedd till VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan

Styrelsen har utsett Annette Brodin Rampe till ny vd och koncernchef för Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (IES eller Internationella Engelska Skolan). Hon efterträder Fredrik Åkerman som arbetat som tillförordnad vd och koncernchef sedan den 7 augusti 2017. Fredrik Åkerman kommer att fortsätta i sin roll som CFO.

Annette Brodin Rampe har lång erfarenhet från ledande positioner i internationella företag, senast som Managing Partner Europe inom Brunswick Group, global rådgivare inom strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser och public affairs. Dessförinnan var Annette Brodin Rampe vice vd med ansvar för försäljning och marknadsföring på E.ON Sverige AB och innan dess vd på Senea. Annette är civilingenjör och startade sin karriär på Exxon Chemical. Annette Brodin Rampe är styrelseordförande i Stillfront Group AB, styrelseledamot i Ferronordic Machines AB och kommer att kvarstå i en mindre roll som senior rådgivare till Brunswick Group.

 ”Vi är mycket glada att Annette Brodin Rampe har accepterat erbjudandet om att bli ny vd för IES. Hon har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer både inom den publika och privata sfären. Annette har därutöver verkat på geografiska marknader som är relevanta för IES och har visat att hon är en stark ledare för tjänstedrivna organisationer”, säger Per Båtelson, ordförande i IES.

”IES är en fantastisk organisation med ett unikt eleverbjudande som bygger på kvalitet, ordning och arbetsro. Jag ser fram emot att få förverkliga tillväxtstrategin och bidra till att såväl IES som fler elever når sin fulla potential”, kommenterar Annette Brodin Rampe.

Annette Brodin Rampe tillträder som ny vd den 1 mars, 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2017 kl 22.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor vid läsårets början 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 25:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043,3 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2017 cirka 154 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av september 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv). 

Taggar:

Om oss

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.Internationella Engelska Skolan grundades 1993. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och målUpp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna. Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år finns cirka 200 000 anmälningar.Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Prenumerera

Dokument & länkar