Internationella Engelska Skolan får tillstånd att öppna internationell skola i Skellefteå

Report this content

Skolinspektionen har beslutat att ge Internationella Engelska Skolan (IES) tillstånd att starta en internationell skola enligt Cambridge-läroplanen i Skellefteå. Sedan augusti 2019 har IES en F-9 skola för cirka 250 elever i Skellefteå vilken öppnades i nära samarbete med kommun och näringsliv. Den internationella skolan planeras att starta till hösten 2020 i den befintliga skolans lokaler.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att bidra ytterligare till utvecklingen i Skellefteå och göra det lättare för företag i kommunen att kunna locka internationell personal genom att det nu kommer att finnas en internationellt erkänd utbildning på orten. Det finns många kommuner och företag med behov av att attrahera internationell arbetskraft och vi kommer i nära dialog med dessa utvärdera möjligheten för fler av våra skolor att erbjuda utbildning enligt internationell läroplan.”

För mer information till media och investerare, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540 
E-post: emma.rheborg@engelska.se

För föräldrar som söker information om antagning, vänligen kontakta:
E-post: info@engelska.se
Hemsida: www.engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 10.30 CEST.


    
Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Dokument & länkar