Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ):s ansökan om avnotering från Nasdaq Stockholm godkänd

Som tidigare kommunicerats av Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) genom pressmeddelande publicerat den 13 november 2020, har styrelsen i IES beslutat att ansöka om avnotering av IES aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i IES aktier är den 4 december 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: +46 768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl 17:45 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 28 000 elever i 39 skolor samt ca 4 600 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 28:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Cirka 1 000 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 20% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2019/2020, som avslutades den 30 juni 2020, uppgick till 3 082 Mkr, vilket är en ökning med cirka 11 procent från föregående år. I kön för att få en plats i de svenska skolorna under nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2020 cirka 223 800 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan har sedan 2016 varit noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.Internationella Engelska Skolan grundades 1993. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och målUpp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna. Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år finns cirka 200 000 anmälningar.Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Prenumerera

Dokument & länkar