Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Växjö

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Skanska om nybyggnation av en ny skola i Växjö med planerad öppning till starten av läsåret 2022/23.

Skolan kommer att byggas i Telestadshöjden, ett nybyggt område strax söder om Växjö där Skanska och Växjö kommun utvecklar ett helt nytt bostadsområde med ett stort antal nya lägenheter, villor och parhus. Skolan planeras att bli en tvåparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 600 elever. Kön till IES Växjö kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2021.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi är stolta över att få vara med och utveckla Växjös satsning på utbildning i detta nya område. Skolan byggs med höga krav på hållbarhet vilket är viktigt för våra elever och oss. Vi ser fram emot att välkomna alla elever oavsett bakgrund till vår nya skola där de i en lugn och säker studiemiljö kommer att motiveras till att göra sitt bästa.”

”Ett nytt attraktivt bostadsområde håller på att växa fram i Växjö. Fler bostäder och nu även en ny skola. Jag är glad att vi har en fristående aktör som nu satsar på Växjö och bygger en skola i Telestadshöjden”, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö kommun.

Avsikten är att skolan ska miljöcertifieras enligt LEED. Avtalet är villkorat bygglov och IES har sedan tidigare erhållit tillstånd från Skolinspektionen.

 

För mer information till media och investerare, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

För föräldrar som söker information om kö och antagning, vänligen kontakta:

E-post: info@engelska.se

Hemsida: www.engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl 14.30 CET.

 

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor. IES äger även sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien med cirka 4 800 elever.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2019 cirka 208 900 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av december 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Prenumerera

Dokument & länkar