Internationella Engelska Skolan öppnar två nya skolor - i Sigtuna respektive Värmdö

Report this content

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget Turako AB om nybyggnation av två nya skolor i Storstockholmsområdet med planerad öppning till starten av läsåret 2021/22.

Skolan i Sigtuna kommer att byggas i Sigtuna Stadsängar, ett nybyggt område med hållbarhetsprofil strax utanför centrala Sigtuna. Det byggs just nu ett stort antal nya bostäder i den nya stadsdelen, som ligger nära Mälaren och skogsområden men som också kommer att få goda kommunikationer till Sigtuna och Märsta. Skolan planeras att vara klar till läsåret 2021/22 och blir en tvåparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 600 elever.

I Värmdö kommer den nya skolan att byggas i området Charlottendal, strax sydost om Gustavsbergs centrum. Värmdö expanderar för närvarande snabbt och IES skola kommer att ligga centralt placerad i närheten av ett nybyggt bostadsområde med god tillgång till kommunikationer. Skolan planeras att vara klar till läsåret 2021/22 och blir en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi är glada att tillsammans med Turako vara del av Sigtuna respektive Värmdö kommuns satsningar på fler skolor och bra utbildning för alla elever oavsett bakgrund. Många föräldrar i dessa områden har länge efterfrågat en IES-skola, och det är därför glädjande att vi nu kommer bygga två helt nya skolor också där. Vi ser fram emot att välkomna alla elever till fräscha nya lokaler där de i en lugn och säker studiemiljö kommer att motiveras till att göra sitt bästa.”

”Vi är väldigt glada över att vårt samarbete med IES fortsätter. Våra respektive erfarenheter gör att vi snabbt kommer fram till en gemensam bild av skolornas utformning. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för att jobba med de ständiga förbättringar som vi båda vill erbjuda elever och personal i varje ny skola,” säger Turakos VD Magnus Widén.

Fastigheterna kommer att miljöcertiferas enligt Svanen och båda avtalen är villkorade bygglov. IES har sedan tidigare erhållit tillstånd från Skolinspektionen.

För mer information till media och investerare, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES

Telefon: 0768 511 540 
E-post: emma.rheborg@engelska.se

För föräldrar som söker information om kö och antagning, vänligen kontakta:
E-post: info@engelska.se

Hemsida: www.engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 14.15 CEST.

    
Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar