Ersta Sköndal högskola har med hjälp av Internet Border lanserat sin nya webbplats i SiteVision

Internet Border fick i uppdrag att utveckla Ersta Sköndal högskolas nya webbplats www.esh.se i publiceringsverktyget SiteVision. Uppdraget består även av att sköta driften av webbplatsen i Internet Borders serverhall.

-Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget av Ersta Sköndal Högskola, vilken är en högt ansedd skola som bedriver utbildning och forskning inom flertalet mycket viktiga områden, säger CG Sänne VD på Internet Border.  Projektet har bland annat innefattat utveckling av responsiva mallar i SiteVision enligt design framtagen av Manifesto och kopplingar till publikationsregistret DiVa.

-Internet Border utmärkte sig redan under upphandlingen genom att ha väldigt goda referenser och våra förväntningar infriades med råge, säger Petter Strömberg informatör och alumnansvarig på Ersta Sköndal högskola. Projektet har gått väldigt snabbt och smidigt och jag är mycket nöjd med både resultatet och vägen dit. Våra kontaktpersoner har varit tillgängliga, lyhörda för våra önskemål och kreativa när vi inte alltid har varit säkra på vägen fram till målet.

Internet Border Technologies

Internet Border är en av de större leverantörerna av Sitevisionprojekt och IT-drift i Stockholmsregionen. Internet Border har egen datahall som möter de allra högsta säkerhetskraven, och som ständigt hålls uppdaterad med den senaste tekniken. Med djup kunskap inom teknik och genom ett personligt och flexibelt förhållningssätt till sina kunder når Internet Border sitt främsta mål – nöjda kunder. Bland kunderna märks, utöver Ersta Sköndal högskola, bland andra Bonnier AB, Dalkia och Tretti.se. Internet Border Technologies ägs av privata investerare som även är aktiva inom bolaget.

Om Ersta Sköndal högskola

Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, palliativ vård och organisations- och arbetslivsetik. Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev även Bräcke diakoni delägare.

Högskolan finns på tre campus – Campus Ersta, Campus Sköndal och Campus Bräcke – med tillsammans ca 1400 studenter. Högskolan är inne i en expansiv fas vad gäller nya utbildningsprogram, fort- och vidareutbildning, forskning samt internationalisering.

För frågor och mer information kontakta:

Ersta Sköndal högskola                                                                       Internet Border Technologies AB:

Petter Strömberg                                                                                     CG Sänne, VD

0768-931 004                                                                                          0708-122333

petter.stromberg@esh.se                                                                        cg.sanne@internetborder.se

www.esh.se                                                                                             www.internetborder.se

Taggar:

Dokument & länkar