Internet 5 tar över rörelsen i PTP Telecom

Internet 5 tar över rörelsen i PTP Telecom Internet 5 har övertagit rörelsen i PTP Telecom. PTP Telecom är en ISP- operatör i Lund och har en stark förankring i södra Sverige. Förutom Internet-access erbjuder bolaget webb-hotell, mail server, serverdrift och co-location. Internet 5, vars verksamhet startade redan 1995, etablerade ett kontor i Malmö under försommaren förra året. Övertagandet av PTP Telecom är därmed ett led i vidare etablering och expandering i södra Sverige och även ett led i den stora satsningen på driftutveckling. - Detta stärker ytterligare vår regionala profil och ger oss en stark bas för vidare utveckling i södra Sverige och Öresundsregionen, säger Björn Schröder, VD i Internet 5. PTP Telecom kompletterar dessutom Internet 5 med sin kompetens inom drift och nätverk. För PTP innebär övertagandet ökad styrka gentemot konkurrenterna. - Vi ser, genom Internet 5's nationella organisation och stamnät, möjligheten att nu erbjuda våra kunder och företag i södra Sverige mer kvalificerade bredbandstjänster samt mer kompletta driftsåtaganden, säger Gert-Ove Nilsson, PTP Telecom. I samband med övertagandet flyttar Internet 5 sitt kontor i Malmö till Lund. För mer information Björn Schröder, Internet 5 08-509 030 00 Gert-Ove Nilsson, Internet 5 046-23 59 91 Internet 5 erbjuder fasta kommunikationslösningar med hög kapacitet, kvalitet, tillgänglighet och säkerhet till krävande företag. Förutom bredbands- och Internettjänster erbjuder Internet 5 kvalificerade driftstjänster samt VPN- och säkerhetslösningar. Internet 5's rikstäckande stamnät når idag över 40 städer, och företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Härnösand och Lund/Malmö. www.internet5.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01220/bit0001.pdf

Dokument & länkar