Debatt i Almedalen: Farliga kemikalier i vardagen.

Statistik visar att många produkter i vår vardag innehåller farliga och/eller förbjudna
kemiska ämnen. Vad beror det på? Vems ansvar är det? Hur minskar vi riskerna?

Tid: torsdag den 4 juli kl 10.00-10.45.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 i MiljöAktuellts arena.

Deltagare:
Anna Forsgren, rådgivare inom kemi, hälsa och miljö, Intertek
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen
Emma Lindberg, politiskt sakkunnig, Miljödepartementet.
Ellinor Wickström, chemical coordinator, Clas Ohlson.

Moderator:
Mikael Salo, chefredaktör, tidningen MiljöAktuellt.

Dagligen rapporterar media om höga halter av farliga ämnen i de produkter vi använder i vardagen och hur dessa gifter påverkar vår hälsa och miljö. Hormonstörande ftalater och flamskyddsmedel, cancerframkallande kadmium, och bly som stör fortplantningsförmågan är några exempel. Ett företag som sätter ut en produkt på marknaden är ansvarig för att den är säker att använda. Men även om de flesta företag är måna om kvalitet och säkerhet, är det fortfarande många produkter som inte uppfyller kraven.

Stickprovskontroller visar alltför ofta att varor i handeln innehåller ämnen som är farliga och/eller förbjudna. Många företag är omedvetna om vilka kemiska ämnen deras produkter innehåller, hur ämnena sprids och vilka effekter de kan ha på människors hälsa och miljö. Intertek, leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar med expertis inom kemikalielagstiftning, bjuder in till debatt. Vems är ansvaret? Vad kan myndigheter, företag och organisationer göra för att förbättra situationen?

Se även www.intertek.se .

För mer information, vänligen kontakta:

Carin Wikström, marknads- och PR-ansvarig
Telefon: 46 (0) 8 750 01 18
carin.wikstrom@intertek.com 

Om Intertek:
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom våra tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och rådgivning till kvalitetssäkring och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Med ett nätverk av fler än 1 000 laboratorier och kontor och över 35 000 anställda i mer än 100 länder hjälper vi företag att lyckas på den globala marknaden. Vi stöttar våra kunder med att säkerställa att deras produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Besök oss på www.intertek.se

Taggar:

Dokument & länkar