Intertek ackrediterat för provning av småskalig vindkraft

Nu är Interteks provningslabb ackrediterat för provning av småskalig vindkraft enligt standarderna IEC-EN 61400-2, IEC-EN 61400-11 (buller) och 61400-12-1 (prestanda). Det finns endast tre testhus i Europa, som är ackrediterade för småskalig vindkraft. Intertek är det dessutom det enda testhuset i Europa som kan utföra ackrediterad provning hos kund.

Interteks vindprovning utförs i första hand på den stationära provningsplatsen Lilla Båtskär på Åland. Dessutom är Intertek unika i Europa om att kunna utföra ackrediterad provning hos kund.

Småskaliga vindkraftverk som tillverkas eller säljs inom EU ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren eller importören intygar att hälso- och säkerhetskrav enligt europeiska regler och direktiv är uppfyllda. Som underlag för CE-märkningen krävs en provningsrapport, som visar att vindkraftverket testats under åtminstone sex månader.

Många tillverkare väljer också att göra en ackrediterad provning eftersom den ackrediterade provningsrapporten fungerar som underlag för den brittiska MCS-certifieringen. En sådan certifiering ger nämligen ägaren till ett vindkraftverk extra betalt för den el han eller hon levererar in i det brittiska elnätet. Liknande system finns i många europeiska länder och diskussion pågår om att i framtiden införa ett liknande system i Sverige .

Sedan 2011 finns också en frivillig konsumentmärkning för småskalig vindkraft. Märkningen måste utföras av en tredje part, ett oberoende testhus. Bakom märkningen, som anger bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor, står IEA (International Energy Agency).
För att räknas som småskalig vindkraft ska kraftverket ha en svepyta (rotorarea) mindre än 200 kvadratmeter och det är hela verket – fundament, torn, blad, generator etc – som provas enligt standarderna.


Tom Bengter, senior sales manager, Intertek
Tel: 08 750 03 78, e-post: tom.bengter@intertek.com

Carin Wikström, presskontakt, Intertek
Tel: 08 750 01 18, e-post: carin.wikstrom@intertek.com

Om Intertek:
Intertek är en ledande global leverantör av kvalitetslösningar för företag och myndigheter. Genom våra tjänster inom allt från revision, inspektion, provning, utbildning och rådgivning till kvalitetssäkring och certifiering bidrar vi till att öka värdet på våra kunders produkter, processer och system. Med ett nätverk av fler än 1 000 laboratorier och kontor och över 35 000 anställda i mer än 100 länder hjälper vi företag att lyckas på den globala marknaden. Vi stöttar våra kunder med att säkerställa att deras produkter, processer och system lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Besök oss på www.intertek.se

Taggar:

Dokument & länkar