Intertek rustar labbet för framtidens elbilar

Intertek, en global leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar, står rustade för att testa och certifiera laddstolpar och batterier för elbilsbranschen enligt befintliga kravspecifikationer – och utvecklar verksamheten utifrån branschens framtida behov. Inom de närmaste åren kommer elbilstillverkarna till exempel behöva möta marknadens krav på att bilarna ska kunna köra längre sträckor utan att för den delen tyngas ner av ett dyrt och tungt batteri. Dessutom måste den elektriska laddningsinfrastrukturen för rena elfordon byggas upp för att skapa större tillgänglighet för konsumenterna.

- Vi följer elbilsbranschens utveckling på nära håll. För att kunna möta såväl den svenska som den internationella bilbranschens behov utökar vi hela tiden våra testlaboratorier med ny utrustning. Dessutom satsar vi på att vara en attraktiv arbetsplats för Sveriges främsta experter inom området, säger Eva Fontes, affärsområdeschef för energilagring på Intertek.

Laddstolpar och batterier för elfordon är områden inom vilka Intertek satsar på att bli en ledande aktör globalt. Testutrustning för utvärdering av prestanda och säkerhet köps in till alla världsdelar och satsningen leds från Sverige. Förutom testning erbjuder Intertek sina kunder rådgivning som möjliggör att både tid och pengar kan sparas fram tills produkten blir tillgänglig på marknaden. Det handlar om alltifrån analys av regulatoriska krav och förstudier kring olika systemlösningar, till utformning av utvärderingsprogram och hjälp med avancerade tekniska beräkningar.

- Vår oberoende, samlade kompetens och tillgång till välutrustade testlaboratorier gör oss unika i Sverige och till en av de ledande aktörerna i Europa, säger Eva Fontes.

Som ett led i svenska Interteks satsning på elbilsbranschen kommer representanter från Intertek Sverige att finnas på plats vid den internationella AABC-mässan (Advanced Automotive Battery Conference) i Mainz mellan den 6-10 juni.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Fontes, Affärsområdeschef för energilagring
Telefon: 08-750 04 30
eva.fontes@intertek.com

Esther Setina-Bergvall, Marketing & PR Manager
Telefon: 08-750 04 42
esther.setina.bergvall@intertek.com

Om Intertek
Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar och arbetar med en mängd olika branscher. Företaget finns över hela världen med över 1 000 laboratorier och kontor och 27 000 medarbetare i fler än 100 länder. Tack vare den globala såväl som lokala närvaron kan Intertek bistå sina kunder i allt från rådgivning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering och ge dem ett snabbt och smidigt marknadstillträde.
Interteks division Commercial & Electrical utför rådgivnings-, provnings- och certifieringsuppdrag, däribland provning och certifiering av produktsäkerhet, provning av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), prestandaprovning och certifiering av ledningssystem.
Gå in på www.intertek.se för ytterligare information.

Taggar:

Dokument & länkar