Sena betalningar slår olika

Enligt Intrums Industry White paper slår sena betalningar mycket olika mot olika sektorer i Sverige. Enligt 2017 års European Payment Report så upplever 65 procent av alla företag i Sverige tryck på att acceptera längre betaltider än de är bekväma med. Utöver det säger ett av tio företag att de skulle kunna anställa om de fick betalt snabbare. I detta nyproducerade White Paper finns statistik angiven per sektor. 

”Små- och medelstora företag är hjärtat och själen för svenskt företagande, här uppstår fyra av fem arbetstillfällen i Sverige. Enbart inom byggbranschen skulle snabbare betalningar kunna innebära 10 000 arbetstillfällen. Samtidigt säger ett av fem företag i byggbranschen att man kan tvingas avskeda medarbetare på grund av att man inte får betalt i tid. Då inser man snabbt att även arbetstillfällen som finns i dag faktiskt står på spel”, säger Fredrik Backman vd på Intrum Sverige. 

Maktobalansen som uppstår mellan små och stora företag gällande avtalade betalningsvillkor är bekymmersam. Små företag blir räntefria långivare åt större bolag, som själva strävar efter att förbättra sina kassaflöden. Inom transportbranschen uppger t.ex. 86 procent ha känt sig pressade att acceptera längre betalningsvillkor än de känner sig bekväma med, hela 26 procent över det svenska snittet. I samma bransch uppger 83 procent att de tror att sena betalningar är en medveten strategi, motsvarande siffra för Sverige totalt är 70 procent.

”Det man kan tänka sig är att pressen är större i de sektorer som präglas av några stora bolag men med många små och medelstora underleverantörer, exempelvis bygg- och transportsektorn. Problemet i många sektorer är större vad gäller långa avtalade betalningstider än att betalningen i sig inte kommer i tid, även om det också utgör en likviditetsutmaning för väldigt många”, fortsätter Fredrik Backman.

Det är även bekymmersamt att väldigt många branscher har låg kännedom om vilka rättigheter svensk lag ger – företag har rätt att ta ut motsvarande 40 euro i förseningsavgifter samt en dröjsmålsränta på 8% plus referensräntan vid sena betalningar företag emellan.

”Kännedomen om svensk lag är låg – och kännedomen om direktivet den bygger på är ännu lägre. Inte mer än drygt varannan företagare känner till sina rättigheter och då kan man fundera på om fler lagar faktiskt avhjälper problemet. Vi måste få till stånd en beteendeförändring, genom att näringslivet själva tar ansvar för att behandla alla i näringskedjan schysst, och på lika villkor”, avslutar Fredrik Backman.

Om Intrum European Payment Industry White Paper 

European Payment Report 2017 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder januari- mars 2017. Industry Whitre Paper baseras på denna men med nedbruten statistik per sektor och land. I Sverige besvarades enkäten av 932 företag. 

 

Annika Billberg, Kommunikationsdirektör

Tel: 0702 67 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar