Delårsrapport januari-juni 2020

 • Snabbare återhämtning än väntat och god kostnadskontroll
 • Stabilt resultat och starkt kassaflöde
 • Positiv utveckling för Strategiska Marknader

Andra kvartalet, januari-juni 2020:

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 885 MSEK (3 784).
   
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 348 MSEK (1 475). Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet ingår med 3 MSEK (-86).
   
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var starkt och ökade med 53 procent till 2 899 MSEK (1 897). Cash EBITDA uppgick till 2 709 MSEK (2 670), motsvarande en ökning om 1 procent jämfört med föregående år.
   
 • Skuldsättningskvoten minskade till 4,4x (4,5) tack vare ett starkt kassaflöde trots att utdelning och återköp av aktier belastat kassaflödet med 2,6 miljarder SEK under andra kvartalet.
   
 • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 11 miljarder SEK.
   
 • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1,3 miljarder SEK (1,4) och till materiellt högre förväntad avkastningsnivå jämfört med såväl innan Covid-19 som första kvartalet 2020.

Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson:

”Tack vare en framgångsrik omställning och en anpassning av verksamheten i början av pandemins utbrott, samt en god kostnadskontroll, har vi under hela första halvåret kunnat fortsätta stödja våra kunder på ett effektivt sätt. Öppningen av samhällen, i framförallt södra Europa, har påverkat positivt samtidigt som inkasseringen i vår portföljverksamhet utvecklats starkare jämfört med prognos.

För koncernen som helhet inkasserade vi 111 procent av Covid-19 justerad prognos och 92 procent av prognosen före Covid-19. Denna stabilitet tydliggör dels fördelarna med att ha en diversifierad verksamhet i 25 länder, dels motståndskraften i vår affärsmodell där cirka 85 procent av inkasserade belopp i våra låneportföljer genereras från automatiserade respektive online-betalningar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02

viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21

anna.fall@intrum.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-07-23 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar