Delårsrapport januari-september 2020

Report this content
  • Starkt kvartal, men pandemin påverkar nya affärsvolymer
  • God organisk tillväxt med stärkt finansiell position
  • Solid inkasseringsnivå i Portföljinvesteringar

Tredje kvartalet, januari-september 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 521 MSEK (3 786).
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 688 MSEK (1 375). Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet ingår med 1 MSEK (-101). 
  • Kassaflödet från löpande verksamheten var starkt och ökade med 58 procent till 2 060 MSEK (1 306). Cash EBITDA uppgick till 3 142 MSEK (2 609), motsvarande en ökning om 20 procent jämfört med föregående år.
  • Skuldsättningskvoten minskade till 4,2x (4,4) tack vare en sjunkande nettoskuld och stigande Cash EBITDA. 
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 16,0 miljarder SEK.
  • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 837 MSEK (831) och den förväntade avkastningsnivån är fortsatt väsentligt högre jämfört med såväl innan Covid-19 som under 2019.

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl:

”Det är med stolthet och stor ödmjukhet som jag tar mig an min nya roll som vd och koncernchef för Intrum, ett bolag som jag har lärt känna mycket väl under mina sex år på olika ledande befattningar. Jag vill börja med att tacka Mikael Ericson för hans betydande insatser som vd för Intrum de senaste fyra åren, där årets tredje kvartal är ett av bolagets starkaste under de senaste åren.

Vi är mycket nöjda med den starka utvecklingen under perioden, samtidigt som vi räknar med en avmattning mot årets avslutande kvartal då affärsvolymer avseende inflöden av nya ärenden är fortsatt begränsade. Med det sagt bibehåller vi vår optimistiska syn kring affärsmöjligheter för 2021 och framåt, vilket stöds av bland annat megatrender inom konsumentbeteenden, digitalisering, fortsatt reglering inom finanssektorn såväl som volymer i efterdyningarna av pandemin.

Under kvartalet har vi intensifierat arbetet med att skapa ”Ett Intrum”. Tillsammans med bolagsledningen och alla medarbetare kommer min prioritet vara att fortsätta detta arbete och utveckla en ny effektivare operativ modell, vilket kommer göra oss mer konkurrenskraftiga och möjliggöra ett ännu starkare erbjudande till våra kunder och slutkunder. På så vis skapar vi ytterligare möjligheter för långsiktig organisk tillväxt och lönsamhet.

Pandemin har naturligtvis påverkat Intrum, men jag ser tillbaka på de tre första kvartalen med tillförsikt och  är stolt över hur väl organisationen har kunnat möta våra kunders behov i en mer utmanande omvärld. Den 18 november kommer vi att hålla en digital kapitalmarknadsdag, då jag ser fram emot att kunna ge mer information om vår väg framåt samt presentera uppdaterade finansiella mål.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08

+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-10-23 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar