Det sammanslagna Intrum Justitia och Lindorff blir Intrum

Den 27 juni 2017 slutfördes sammaslagningen av Intrum Justitia och Lindorff och skapade därmed den ledande leverantören av kredithanteringstjänster. Idag tas ett viktigt steg mot att konsolidera de två företagen genom att lansera en ny identitet och ett nytt varumärke.

”Intrum är den självklara marknadsledaren. Det skapar nya möjligheter för tillväxt genom gemensamma resurser, ökad geografisk närvaro och starkare finansiella ställning för att kunna genomföra investeringar som säkrar långsiktig värdeökning för alla våra intressenter. För att säkerställa att vi kan utnyttja dessa möjligheter till fullo krävs ett gemensamt och starkt varumärke – med en gemensam identitet mot såväl uppdragsgivare som kunder och för samhället”, säger Mikael Ericson VD och Koncernchef på Intrum.

Sverige markerar startskottet för varumärkesskiftet den 2 oktober, följt av resterande 23 marknader senare i år och under början av nästa år, med målsättningen att ha genomfört varumärkesskiftet i hela organisationen mot slutet av första kvartalet 2018.

“Att vara marknadsledare kommer med ett ansvar. Våra mer än 100 000 uppdragsgivare har högt ställda krav på en etisk verksamhet i alla led och på en rättvis hantering av deras kunder. Vi kommer att kunna erbjuda våra uppdragsgivare och deras kunder tjänster som sträcker sig bortom vad som är standard i vår bransch. Vår vision är att bli respekterade av alla som ger eller får kredit i samhället. Genom vår uttalade ambition att både hjälpa våra uppdragsgivare att få betalt, och deras kunder att bli skuldfria, leder vi vägen till en sund ekonomi”, säger Mikael Ericson.

Moderbolagets firma kommer fortsatt att vara Intrum Justitia AB (publ). Verksamheten i dotterbolagen kommer, när förändringen är genomförd, att drivas under varumärket Intrum.

”Detta är en spännande resa och jag är stolt över att presentera ett nytt, starkt varumärke som har sitt ursprung i mer än 200 års sammanlagd erfarenhet i de båda företagen, såväl som i de två företagens gemensamma värderingar ”, avslutar Mikael Ericson.

För mer information, kontakta gärna: 

Annika Billberg, Kommunikationsdirektör
Tel: 0702 67 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com
 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det   stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar