Incitamentsprogram för Intrums ledning och kommande förändring av finansdirektör

I syfte att skapa intressegemenskap mellan VD och koncernchef Mikael Ericson, och Intrum Justitia AB:s (publ) aktieägare, har Intrums styrelse beslutat att godkänna deltagande i ett aktiebaserat incitamentsprogram för delar av ledningen utställt av Nordic Capital Fund VIII, Intrum Justitia AB:s (publ) största ägare.

Programmet innebär att VD kommer att äga aktier via ett aktiebolag där Nordic Capital bidrar till finansiering på marknadsmässiga villkor. Mikael Ericson kommer att bygga ett substantiellt och långsiktigt aktieinnehav på upp till 18 miljoner kronor, vilket inkluderar egen insats om cirka 4 miljoner kronor. Även Anders Engdahl, Chief Investment Officer, kommer att delta i programmet på liknande villkor som Mikael Ericson.

“Vi har precis inlett en resa mot att bygga den största och mest professionella aktören inom kredithantering, med stora möjligheter till värdeskapande för uppdragsgivare, anställda och aktieägare. Det är därför väldigt viktigt att jag som VD, liksom ledningsgruppen, har långsiktiga intressen som överensstämmer med aktieägarnas, med en tydlig exponering mot aktiekursen”, säger Mikael Ericson VD och koncernchef på Intrum.

”Intrums styrelse är glad att godkänna deltagandet i det här programmet, som är ett viktigt steg för att stärka intressegemenskapen mellan ägarna och bolagets ledning. Vi ser stor potential för fortsatt värdeskapande som ett resultat av sammanslagningen, vår nya strategi och vårt utökade tjänsteutbud som den ledande leverantören av kredithanteringstjänster. Engagerade och motiverade medlemmar i ledningsgruppen är en förutsättning att ha för att kunna realisera detta värdeskapande. Följaktligen så är styrelsen även fast besluten att vidareutveckla det nuvarande incitamentsprogrammet för andra ledande befattningshavare, något som vi avser att presentera på årsstämman under nästa år”, säger Per E. Larsson, styrelseordförande i Intrum.

Incitamentsprogrammet för Mikael Ericson och Anders Engdahl medför ingen utspädning för Intrums aktieägare och innebär heller inga tillkommande kostnader för Intrum.

Intrums finansdirektör, Erik Forsberg, kommer inte att delta i incitaments-programmet då han informerat om sin avsikt att lämna Intrum under 2018. Tidsplanen för hans avgång kommer att fastställas inom kort. Erik Forsberg har dock accepterat att kvarstå i en rådgivande roll under 2018 för att säkerställa kontinuiteten.

“Erik Forsberg har varit finansdirektör på Intrum i mer än sex år och han har nu bestämt sig för att lämna. Under flera år präglade av stora förändringar har Erik spelat en central roll för bolaget och han har varit instrumentell för att bygga upp Intrums starka finansiella position och en solid finansfunktion. Jag är glad att Erik valt att kvarstå i en rådgivande roll till bolaget under hela 2018 och att han även kommer att bistå i introduktionen av en ny finansdirektör”, säger Mikael Ericson VD och koncernchef på Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per E. Larsson, Styrelseordförande 
Tel: +46 8 546 102 02 

Mikael Ericson, VD & koncernchef 
Tel: +46 8 546 102 02 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar