Incitamentsprogram till Intrums vd och styrelseordförande

Report this content

Styrelsen för Intrum AB (publ) (”Intrum”) har idag informerats av sin största aktieägare, ett bolag kontrollerat av Nordic Capital1, om att det har utfärdat 3 200 000 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 3 200 000 Intrum-aktier, till Intrums vd och koncernchef Anders Engdahl, samt 640 000 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 640 000 Intrum-aktier, till Intrums styrelseordförande Per E Larsson. Köpoptionerna ställs ut för att ytterligare sammanlänka deras intressen med aktieägarnas.

Utfärdandet av köpoptioner till Anders Engdahl och Per E Larsson medför ingen utspädning för Intrums övriga befintliga aktieägare och innebär heller inga tillkommande kostnader för Intrum.

Köpoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor och värdet på köpoptionerna har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av en allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). Köpoptionerna är indelade i fem serier och varje köpoption ger rätt att köpa en Intrum-aktie under en viss lösenperiod och till ett visst lösenpris beroende på serie. Lösenperioderna är individuella per serie och infaller i det tredje kvartalet 2022 för den första serien, i det andra kvartalet 2023 för den andra serien och i det fjärde kvartalet 2023 för övriga tre serier. De fem serierna har lösenpriser mellan 275 kronor och 450 kronor. Köpoptionerna har förvärvats av Anders Engdahl och Per E Larsson för ett sammanlagt värde om cirka 13 600 000 kronor.

Programmet har utarbetats av Nordic Capital tillsammans med externa rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 (0)709 96 98 21
anna.fall@intrum.com


[1] Aktierna i Intrum ägs av Cidron 1748 S.à r.l. som indirekt ägs av Nordic Capital Fund VIII (dvs. Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P.)

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2021 kl. 17.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera