Intrum AB - Delårsrapport april-juni 2021

Report this content
  • Rekordhöga inkasseringsnivåer och ökad investeringstakt med cirka 6 miljarder SEK genomförda och åtagna investeringsvolymer
  • Betydelsefulla nya serviceavtal tecknade och gradvis normalisering av nya ärendevolymer 
  • Valutajusterade kassabaserade intäkter steg med 17 procent jämfört med Q2 2020
  • Transformationstakten mot ONE Intrum accelererar under H2, alla globala kontaktcenter är nu öppnade

Sammanfattning finansiella resultat, april-juni 2021 (april-juni 2020):

  • Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 1 594 MSEK (1 345)
  • Cash EBIT förbättrades till 1 413 MSEK (1 294)
  • RTM cash EPS uppgick till 26,22 SEK (17,19)
  • RTM cash ROIC var 8,4 procent (6,8)
  • Nettoskuld/RTM cash EBITDA uppgick till 4,1x (4,4x)
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 16 790 MSEK (10 975)

Presentation av kvartalsrapporten

Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera resultatet och svara på frågor i en audiocast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

+46 8 505 583 73 (SE)
+44 33 3300 9266 (UK)
+1 646 722 4904 (US)

Länk till audiocast

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl:

“Vi uppnådde rekordhög kontantinkassering under det andra kvartalet inom segmentet Portföljinvesteringar och en accelererad kassagenerering. Hittills har vi investerat eller åtagit oss att investera över 6 miljarder SEK på attraktiva nivåer. Vi har ingått flera nya, betydelsefulla serviceavtal inklusive ett viktigt partnerskap med Svenska Handelsbanken i Sverige som kompletterar vår servicetäckning med de sex största nordiska bankerna. Vi har också gjort en stor saminvestering tillsammans med DEVA Capital, vilket ökar de förvaltade tillgångarna i vår italienska serviceverksamhet.

Under kvartalet noterade vi en valutajusterad kassabaserad intäktsökning om 17 procent och en ökning av cash EBIT med 9 procent jämfört med föregående år. Koncernens skuldsättningsgrad låg kvar på 4,1 ggr nettoskuld i förhållande till cash EBITDA. Rullande tolv månaders vinst per aktie (RTM cash EPS) uppgick till 26,22 SEK. RTM cash ROIC var 8,4 procent jämfört med 6,8 procent förra året.

Vår transformation mot ONE Intrum fortsätter enligt plan. I juni öppnade vi ett nytt globalt kontaktcenter, vårt tredje och sista, i Malaga, Spanien. Det innebär att våra globala kontaktcenters täcker elva länder. Nu går vi in i en period med fullt fokus på ONE Intrum-programmet med ökad intensitet vad gäller ärendemigrering, vilket innebär att antal ärenden på den globala plattformen kommer att öka signifikant. Den snabba migrationsfasen kommer att accelerera transformationen till en global plattform och därmed öka vår effektivitet och förmåga att serva våra kunder globalt. 

Vi har också tagit nya steg för att fortsätta leda vägen mot ansvarsfull och etisk inkassering. För att säkerställa att vi behandlar alla enligt våra värderingar har vi utvecklat riktlinjer som tillämpas i hela verksamheten, ”Treating Customers Fairly Instruction”. Detta stöttar att vi driver verksamheten på ett etiskt sätt och vi uppmuntrar våra branschkollegor att göra samma sak. Jag hoppas att de här riktlinjerna kan utgöra en grund för en framtida branschstandard.

Mot bakgrund av en högre sparkvot bland europeiska konsumenter och ökad optimism bland våra uppdragsgivare samt höga nivåer av ekonomiska stimulanser, ser vi att förutsättningarna för vår affärsverksamhet kommer fortsätta att gradvis förbättras under året. Jag hoppas verkligen att de steg vi ser runt om i Europa för att öppna upp ekonomierna innebär en normalisering och med den ökande optimismen bland våra uppdragsgivare är vi försiktigt positiva. Vi tror på en återhämtning från pandemin generellt och på ett gradvis förbättrat affärsklimat i synnerhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
+46 70 744 69 82

emil.folkesson@intrum.com
ir@intrum.com

 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar