Intrum får förbättrad ESG-rating

Report this content

Intrum har förbättrat sin rating av ESG-relaterade risker från medelhög till låg risk och Intrum har nu det bästa ESG-betyget i sin branschkategori, enligt Sustainalytics.

Intrums ESG-rating från Sustainalytics (ett Morningstar-företag), har gått från 24,5 (medelhög risk) år 2019 till 12,8 (låg risk) under 2021. Den nya ratingen innebär att Intrum har det lägsta ESG-betyget av 135 bolag i branschkategorin finanstjänster för konsumenter och rankas som 415 av samtliga 13 081 betygsatta företag.*

“Vår ESG-rating är ett kvitto på att våra tjänster utförs med en hög etisk standard. Den här förbättringen är ett resultat av Intrums starka prestation inom ett flertal utvärderade områden, som datasäkerhet, humankapital, produktstyrning och affärsetik. Vi är väldigt stolta över det här erkännandet av vårt målmedvetna arbete, som verkligen är en laginsats av hela företaget. Intrums syfte är att leda vägen till en sund ekonomi och vi kommer att fortsätta utveckla vår ESG-agenda under kommande år, då den är nära sammankopplad med vårt syfte.” säger Anders Engdahl, vd och koncernchef för Intrum. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer

 +46 (0) 709 96 98 21
anna.fall@intrum.com

Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
 +46 (0) 8 546 102 02
ir@intrum.com

*Per den 30 Mars 2021.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar