Intrum förvärvar skuldportfölj i Grekland

Intrum har ingått avtal om att förvärva en skuldportfölj från Eurobank, en av de fyra grekiska banker som bedöms vara systemkritiska för den grekiska ekonomin, för en total investering på cirka 0,4 mdr SEK. Portföljen består av väl diversifierade icke säkerställda konsumentlån. Inkassering av fordringarna i portföljen kommer att hanteras av, FPS, ett specialiserat bolag som tillhör säljaren. Intrum har emellertid möjlighet att ersätta detta med alternativ servicekapacitet i framtiden.

"Den här investeringen är strategiskt viktigt för Intrum, då den positionerar oss som en stark partner för grekiska banker som har en betydande andel osäkra lån att hantera. Vi tror att det under de närmaste åren finns betydande möjligheter i den grekiska ekonomin och inom den grekiska kredithanteringsbranschen för att fortsätta utveckla Intrums marknadsledande position i Europa”, säger Mikael Ericson, VD och Koncernchef för Intrum.

"Eurobank har ett åtagande gentemot tillsynsmyndigheter och aktieägare om att avveckla balansräkningen genom att aktivt förvalta och reducera sina icke-betalda fordringar. Vi går nu vidare med en betydande försäljning av icke-säkerställda konsumentlån till Intrum. Vi är glada att avsluta denna transaktion med Europas största och mest välrenommerade kredithanteringsföretag, säger Fokion Karavias, VD för Eurobank.

Investeringen kommer att finansieras genom Intrums tillgängliga kontant- och kreditfaciliteter.

Denna information är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2017-10-05 kl.09.15 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD och Koncernchef
Tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08–546 102 02

 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar