• news.cision.com/
  • Intrum/
  • Intrum har framgångsrikt emitterat en 5-årig obligation om 1 miljard kronor

Intrum har framgångsrikt emitterat en 5-årig obligation om 1 miljard kronor

Report this content

Intrum har emitterat en 5-årig, senior, icke säkerställd obligation om 1 miljard kronor till STIBOR 3m + 330 baspunkter. Obligationerna utfärdas inom ramen för det existerande svenska MTN-programmet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Medlen kommer att användas för att återbetala skuld. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson
Director Treasury & Investor Relations
+46 70 744 69 82
ir@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 15.15 CEST.

Prenumerera