Intrum Justitia återköper egna aktier

Styrelsen i Intrum Justitia AB (publ) har den 23 april 2014 beslutat att återköpa egna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att nedsätta Intrum Justitias aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna och det är styrelsens bedömning att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur.

Intrum Justitias årsstämma bemyndigade den 23 april 2014 styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen tar nu bemyndigandet i anspråk, genom återköp som initialt avses att genomföras under perioden från och med den 24 april till och med den 17 juni 2014.

Programmet genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (EG-förordningen) och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Intrum Justitias aktier oberoende av och utan inflytande från Intrum Justitia. Eventuella tillkommande återköp genom blockaffärer kommer inte att ske i enlighet med undantaget i EG-förordningen och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i samråd med Intrum Justitia.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköp av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  3. Maximalt får 7.736.094 aktier återköpas, motsvarande 10 % av bolagets aktier.
  4. Aktier för maximalt 150 MSEK får återköpas.
  5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Intrum Justitia äger idag 2 383 707 egna aktier. På årsstämman den 23 april 2014 beslutades att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av dessa 2 383 707 aktier. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2015 att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de aktier som nu kommer att återköpas.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO, Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar