Intrum Justitia förändrar bankfinansiering

Intrum Justitia har omförhandlat koncernens bankfinansiering. De huvudsakliga förändringarna sammanfattas nedan:

  • Tidigare banklån, omfattande en facilitet om 4 miljarder och en facilitet om 1 miljard, kombineras nu till en facilitet om SEK 5 miljarder. Det nya banklånet, i likhet med de tidigare, är en revolverande kreditfacilitet med Swedbank och Nordea, med marknadsmässiga villkor avseende upplåningskostnader och i övrigt med liknande villkor som för de tidigare lånen.
  • Förfallostrukturen förändras. De tidigare lånen förföll med SEK 2 miljarder under 2015, SEK 2 miljarder 2016 och SEK 1 miljard under 2017. Det nya lånet förfaller med SEK 2 miljarder under 2017, SEK 2 miljarder 2018 och SEK 1 miljard under 2019.
  • De tidigare faciliteterna innebar att Intrum Justitia maximalt kunde ta upp långfristig finansiering om SEK 8 miljarder. Det nya låneavtalet innebär att koncernen kan ta upp långfristig finansiering om upp till SEK 10 miljarder. 

Intrum Justitias totala långfristiga lånefinansiering består därmed av bekräftade lånefaciliteter från banker om SEK 5 miljarder samt obligationslån om SEK 3 miljarder inom ramen för ett MTN-program om upp till SEK 5 miljarder. Koncernen har också ett företagscertifikatprogram om upp till SEK 1,5 miljarder för kortfristig upplåning.  

För mer information, kontakta gärna:

Erik Forsberg, CFO

Tel: 46 8 546 102 04

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar