Intrum Justitia säkrar 1000 MSEK i utökad lånefinansiering

Intrum Justitia har emitterat obligationer om 1 000 MSEK inom ramen för företagets domestika MTN-program. Obligationerna är seniora, ställda utan säkerhet och löper över fem år med förfall i juni 2018, till en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 2,22 procent.

”Genom denna emission fortsätter vi att bredda vår bas för upplåning samtidigt som vi stärker vår långsiktiga finansiella flexibilitet” säger Erik Forsberg, finansdirektör på Intrum Justitia.

Obligationerna kommer att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm. Swedbank och Nordea har agerat emissionsinstitut.

För mer information:

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Prenumerera

Dokument & länkar