Intrum Justitia stärker framtida tillväxt genom förvärv i Storbritannien

Intrum Justitia har ingått avtal om att förvärva 1st Credit, ett medelstort företag verksamt inom köpta fordringar i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 130 MGBP på netto skuldfri basis hänförlig till en diversifierad portfölj av fordringar från olika säljare inom den finansiella sektorn. 1st Credits rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar på köpta fordringar uppgick till cirka 33 MGBP för 2015.  

1st Credit har en stark enhet för inkassering av finansiella fordringar med cirka 130 anställda som arbetar med bolagets egna skuldportföljer. Bolaget är ett av få bolag i Storbritannien som regelbundet bjuds in när banker och finansiella institutioner säljer portföljer av förfallna fordringar. 1st Credit har framgångsrikt anpassat sig till ökad marknadsreglering i Storbritannien och har tilldelats flera utmärkelser för mest utvecklad regel-efterlevnad inom branschen.  

“Genom förvärvet av 1st Credit blir vi en starkare partner för våra kunder inom den finansiella sektorn samtidigt som vi ökar potentialen för fortsatt god tillväxt för Intrum Justitia. Marknaden i Storbritannien är en av de största och mest välutvecklade i Europa. Med 1st Credit får vi en stark enhet och en solid organisation som kan växa till att bli en av marknadsledarna i Storbritannien under kommande år”, säger Mikael Ericson, VD och Koncernchef för Intrum Justitia.

Förvärvet förväntas slutföras under det första kvartalet 2017 samt förväntas därefter att bidra positivt till Intrum Justitia vinst per aktie. 1st Credit kommer att ingå i regionen Centrala Europa.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, Ekonomidirektör

Tel: 08 546 102 02

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda och verksamhet i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar