Intrum lanserar återköpsprogram för att säkra incitamentsprogram

Report this content

Styrelsen i Intrum AB (publ) har den 22 oktober 2020, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 6 maj 2020, beslutat att initiera ett återköpsprogram för att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020.

Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning (2016/1052) samt de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Återköpen ska ske mellan den 26 oktober och den 23 december 2020.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

1. Maximalt får 250 000 aktier återköpas. Bolagets innehav får aldrig överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktier för maximalt 120 000 000 kronor får återköpas.

2. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Intrum äger idag 600 000 egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations 
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 07.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar