• news.cision.com/
  • Intrum/
  • Intrum och Piraeus Bank fullbordar transaktion och skapar ledande plattform för kredithantering i Grekland

Intrum och Piraeus Bank fullbordar transaktion och skapar ledande plattform för kredithantering i Grekland

Report this content

Intrum och Piraeus Bank har, efter sedvanliga tillstånd från berörda myndigheter, fullbordat transaktionen som offentliggjordes i juni i år. Därmed skapas en ledande plattform för kredithantering i Grekland. Transaktionen är ett långsiktigt strategiskt partnerskap, med Piraeus Bank som ägare till 20 procent av aktierna i det nya bolaget.

Transaktionen innebär bland annat att Intrum förvärvar Piraeus Banks plattform för hantering av förfallna fordringar och konsoliderar denna i ett nybildat bolag, som kommer att ha namnet Intrum Hellas. Intrum äger 80 procent av aktierna i Intrum Hellas och Piraeus Bank resterande 20 procent. 

Som ett led i transaktionen har Intrum Hellas även ingått avtal med Piraeus Bank gällande bland annat hantering av bankens förfallna fordringar (Non-Performing Exposures, NPE:s) och fastighetsportfölj (Real Estate Owned assets, REO:s). Avtalen har en initial löptid om 10 år.

”Fullbordandet av den här transaktionen säkerställer vår ledande position på en av de största marknaderna för förfallna fordringar i Europa. Det kommer att skapa ytterligare möjligheter för oss att växa, generera starka kassaflöden och bidra till en ökning av resultat per aktie (EPS) som främjar våra 2020-mål”, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations
+46 (0) 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Taggar:

Prenumerera