Intrum publicerar ett tilläggsprospekt

I dag publicerar Intrum ett tilläggsprospekt till grundprospektet för bolagets Medium Term Notes (MTN)-program avseende obligationer på den svenska marknaden om maximalt 5 miljarder SEK. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Intrum uppdaterat de allmänna villkoren för programmet. Uppdateringen innebär en rätt för bolaget att förtidsinlösa obligationer som ges ut under programmet, men påverkar inte redan utgivna obligationer.

Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat tilläggsprospektet. Grundprospektet och tilläggsprospektet finns att ladda ner på Intrums hemsida.

För ytterligare information v g kontakta:
Thomas Moss, tillförordnad CFO, tel: 08-546 102 02

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18.06.25 kl 16.30

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar