Intrum utökar MTN obligationen som förfaller 2023 med 900 miljoner kronor

Report this content

Intrum utökar sin utestående MTN obligation med löptid till 2023 som emitterades i juni 2019 med 900 miljoner kronor (ISIN: SE0011426295). Utökningen har prissatts till 102,00 procent, vilket indikerar en ränta om STIBOR 3m + 263 baspunkter. Utökningen görs inom ramen  för det existerande svenska MTN-programmet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Medlen kommer att användas till amortering av den befintliga kreditfaciliteten (RCF) och transaktionen är en del av den nuvarande refinansieringsstrategin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emil Folkesson, Group Treasury Director
emil.folkesson@intrum.com

Anna Fall

Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19.08.22 kl 18.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Prenumerera

Dokument & länkar