Mikael Ericson kommer att utses till ny VD och Koncernchef för Intrum Justitia

Till följd av en artikel i svensk media kan Intrum Justitia bekräfta att Mikael Ericson kommer att utses till ny VD och Koncernchef för Intrum Justitia.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Lundquist, Styrelseordförande

Tel: 070 525 41 30

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar