Storföretagens avsiktligt sena betalningar bromsar jobbtillväxt

Report this content

  • European Payment Report 2016 från Sverigebaserade Intrum Justitia visar att små och medelstora företag (SME) pressas av stora företags prioriteringar av sitt eget kassaflöde.
  • Tre av tio svenska SME säger att sena betalningar förhindrar deras tillväxt.
  • En av fyra säger att sena betalningar till och med hotar företagets överlevnad.
  • Var tionde svenskt företag totalt sett säger att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare och en stor majoritet tror att sena betalningar ofta är avsiktliga.   

Sena betalningar, liksom långa betalningsvillkor, skapar problem för svenska företag. Konsekvenserna är minskade jobb- och tillväxtmöjligheter.Tre av tio företag, uppger att sena betalningar förhindrar deras tillväxt, enligt undersökningen som presenteras i Intrum Justitias European Payment Report. I enkäten har 9 440 europeiska företag, varav 532 svenska företag, svarat på frågor om betalningstider och ekonomi.

“Stora företag behöver bli bättre på att ta ansvar för den företagsekonomiska miljö som de själva är långsiktigt beroende av. Det är ett marknadsmisslyckande som kostar många jobb att stora företag avsiktligt tvingar mindre företag att finansiera deras kassaflöde”, säger Mikael Ericson, VD och Koncernchef på Intrum Justitia.

”En hållbarhetsfråga”

Intrum Justitias undersökning visar också att 37 procent av svenska små- och medlestora företag har accepterat längre betalningstid än de är bekväma med, och i en majoritet av dessa fall är det för en kund som är ett storföretag. Två tredjedelar menar att ”avsiktligt sena betalningar” är en huvudorsak när de får betalt för sent, vilket således innebär att problemet till stor del skulle kunna lösas med förändrade attityder och riktlinjer.

“Att bidra till osäkerhet och färre jobbmöjligheter hos underleverantörer kan inte ligga i något företags långsiktiga intresse. Det är hög tid att rimliga betalningstider blir en del av företagens hållbarhetsarbete”, menar Mikael Ericson.

Långa betalningsvillkor samt sena eller till och med uteblivna betalningar skadar företag i alla storlekar men SME är mindre skyddade. Hela 43 procent av alla små och medelstora svenska företag uppger att de varken använder bankgarantier, kreditförsäkringar, checkkrediter, förskottsbetalning, inkasso eller vidareförsäljning av fakturor som skydd mot sena eller uteblivna betalningar. Bland storföretag är det bara 17 procent som är oskyddade. Skillnaden säger ytterligare något om hur sårbara små och medelstora företag är.

Italienska myndigheter betalar efter 130 dagar

European Payment Report ger även inblick i de enorma skillnaderna i betalningsvillkor och kultur mellan länder i Europa. Medan konsumenter i Estland i snitt betalar redan efter 9 dagar tar offentlig sektor i Italien 130 dagar på sig. Italien är tillsammans med Grekland och Portugal de tre länder där betalningsvillkoren mellan företag är som mest utdragna i tid. Och Italien toppar även uppgifterna om hur många dagar sent fakturor betalas i snitt. Övriga länder på den topp-tre-listan är Portugal och Kroatien.

För mer information och möjlighet att ladda ned rapporten:
http://www.intrum.com/Press-and-publications/European-Payment-Report/EPR2016/

Om Intrum Justitia

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om Intrum Justitias “European Payment Report”

"European Payment Report" är Europas största undersökning om sena och uteblivna betalningar. Rapporten är baserad på en undersökning som genomfördes simultant i 29 Europeiska länder under februari till april 2016. I rapporten samlas data från tusentals företag i Europa i syfte att få insikter om betalningsbeteenden och det finansiella klimatet bland europeiska företag.

För mer information kontakta:
Annika Billberg, Kommunikationsdirektör

Tel: + 46 8 546 102 03

Mobil: + 46 702 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

* 33% av respondenterna uppger att snabbare betalningar definitivt eller troligen skulle göra det möjligt för dem att anställa fler. Siffrorna baseras på data siffror från Eurostat 

Prenumerera

Dokument & länkar