Svenska föräldrar näst sämst i Europa på att lära barnen hushålla med pengar

  • Tillsammans med föräldrarna i Storbritannien är svenska föräldrar sämst på att lära sina barn om privatekonomi. Knappt varannan svensk förälder (46%) tar ett aktivt ansvar för att lära barnen hur man ska handskas med pengar. Av Europas föräldrar är det de i Ungern (72%) och Grekland (71%) som engagerar sig mest. Allra minst engagerar sig föräldrar i Storbritannien (45%), Sverige (46%) och Finland (48%) i barnens ekonomi.

  • Samtidigt säger många unga svenskar, i åldrarna 15-24 år, att man behöver mer utbildning i privatekonomi. Fler än var fjärde ung svensk (26%) säger att man skulle önska mer kunskap om hur man hushåller med pengar och lägger upp en hushållsbudget. Detta är i nivå med genomsnittet för Europas unga, där 29% menar att man behöver mer kunskap om att hushålla med pengar. Det framgår av Intrum Justitia European Consumer Payment Report 2014 där 21 000 européer i 21 länder tillfrågats om sin ekonomiska situation.

  • I European Consumer Payment Report 2014 uppger nära var tredje ung svensk (29%) att man ofta inte får pengarna att räcka till jämfört med en av fem (21%) för samtliga ålderskategorier. Var sjätte ung svensk (16%) menar att man inte har några pengar kvar efter att räkningarna är betalda.

Svenska ungdomar har ett relativt svagt självförtroende vad gäller sin förmåga att handskas med pengar, jämfört med sina jämngamla i Europa. Enbart nio procent av svenskar i åldern 15-24 år menar att just deras åldergrupp är bäst på att hantera pengar jämfört med 21 procent för jämnåriga i Europa.

Tillgången till mindre krediter utan krav på säkerhet har ökat, inte minst vid betalning av varor vid onlineköp där krediter erbjuds vid i stort sett varje inköp, vilket medför att risken att hamna i en negativ skuldsättning ökar. Eftersom krediter genererar ytterligare kostnader kan slutpriset på en vara öka dramatiskt. En vara med ett utpris på 599 kronor, som köps på kredit kan öka i pris två eller tre gånger om den inte betalas i tid.  

- Onlineinköp med kredit är idag ett helt normalt köpbeteende även om varan eller tjänsten kostar några hundralappar. Däremot saknas ofta kunskapen om att kredit innebär merkostnader. Vi märker att många saknar kunskap om hur man beräknar en varas verkliga pris och blir överraskade när den ska betalas, säger Per-Henrik Persson, VD på Intrum Justitia Sverige.

Unga svenskar är den åldersgrupp i landet som oftast genomför onlineköp. Idag spenderar var tredje (34%) svensk mellan 15 och 24 år regelbundet pengar online, enligt färska siffror från Intrum Justitia. Detta är dock något mindre jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 38% för åldersgruppen. Var tredje ung svensk (32%) säger att man spenderar mer pengar på onlineköp än i traditionella butiker vilket är högre än det europeiska genomsnittet på 24%.

Sedan 2013 genomför Intrum Justitia regelbundet utbildningar på gymnasieskolor om hur man kan sköta sin ekonomi, lägga upp en budget och undvika att hamna i skuldfällor.

 - Det faktum att onlinekonsumtionen har gjort det lättare än någonsin att spendera pengar är en av anledningarna till att det är viktigt att satsa på att utbilda ungdomar inom ekonomi och skuldsättning. Vi vill öka medvetenheten för att förhindra att ungdomar sätter sig i en osund skuldsättning som man inte kan hantera, säger Per-Henrik Persson, VD på Intrum Justitia Sverige.

I rapporten listar Intrum Justitia följande fem råd till konsumenter om hur man kan undvika att hamna i skuldfällan och ta kontroll över sin hushållsekonomi:

  1. Ha koll på hur mycket du gör av med så att du inte lever över dina tillgångar. Ta kontroll genom att göra en sammanställning över alla dina månadskostnader så du vet hur mycket du kan spendera – och följ upp hur du använder dina pengar.

  2. Tänk dig för en extra gång innan du köper något. Är det verkligen något du behöver?

  3. Skriv aldrig under ett kontrakt eller avtal innan du läst ”det finstilta” för att undvika oförutsedda kostnader.

  4. Genom att sköta dina betalningar och betala i tid undviker du att drabbas av extra avgifter.

  5. Om du har ekonomiska problem, strunta inte i dem – sök rådgivning så snabbt som möjligt för att få kontroll över din ekonomiska situation.


Om Intrum Justitia

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om Intrum Justitia European Consumer Payment Report

European Consumer Payment Report genomfördes första gången 2013. I undersökningen ingår 21 000 konsumenter i 21 länder i Europa. Informationen i European Consumer Payment Report baseras på en webbundersökning som utförts av undersökningsföretaget Trendbox. Enkäten genomfördes under juni 2014.

För mer information:
Annika Närling, Tf. Kommunikationsdirektör
Mobil: 076-789 24 04
Email: a.narling@intrum.com

Per-Henrik Persson, VD på Intrum Justitia Sverige.
Tel: Tel: 070-572 10 72
Email: p.persson@intrum.com

Madeleine Bosch, Head of ECPR, Intrum Justitia
Tel: +31 64 6212 579
Email: m.bosch@intrum.com

Prenumerera

Dokument & länkar