Tveksam effekt av räntesänkningarna på företagens investeringar

Report this content

Centralbankernas rekordsänkningar av räntan har haft i stort sett obetydlig effekt på investeringarna från Europas företag. Sverige är ett av de länder där effekten är allra minst. Det visar en kartläggning bland företagare i 29 Europeiska länder. Drygt 8 av 10 svenska företag, i undersökningen, menar att den rekordlåga räntan inte haft någon effekt alls på investeringarna. Detta är fler än genomsnittet för Europas företag där 7 av 10 menar att effekten av räntan uteblivit.  Det framgår av European Payment Report 2015 där 8 979 företag i 29 länder i Europa svarat på frågor om hur det rekordlåga ränteläget och sena betalningar påverlat deras möjligheter till nyanställningar och investeringar. I Sverige deltog 775 företag.

  • Fem procent av de svenska företagen menar att investeringarna faktiskt minskat som en effekt av det låga ränteläget.
  • Elva procent av de svenska företagen i undersökningen menar att investeringarna har ökat.

- Vi behöver skapa förutsägbarhet genom breda politiska lösningar, som entreprenörer och investerare tror kan gälla under en längre tid. För att få hjulen att snurra snabbare och jobb att skapas i en högre takt finns andra faktorer än ränteläget att fokusera på. En positiv framtidssyn kräver stabilitet och förutsägbarhet. En rekordlåg ränta signalerar inte stabilitet, snarare att vi befinner oss i en extraordinär situation, säger Lars Wollung VD Intrum Justitia.

Hur har investeringar påverkas av den låga räntan?/European Payment Report 2015

Snabba betalningar ger jobb

  • I European Payment Report 2015 framgår också att knappt vart fjärde företag (23 procent) uppger att det finns ett samband mellan sena betalningar och att de inte kan anställa fler.
  • 13 procent av de svenska företagen säger att de skulle kunna anställa om de fick betalt fortare. Det motsvarar 85 000 svenska företag, som skulle kunna nyanställa.
  • 7 av tio företag (69 procent) uppger att orsaken till sena betalningar beror på en avsiktlig strategi från kunden. Lika många (69 procent) menar att administrativa brister är orsaken till sena betalningar.
  • Vartannat svenskt företag (50 procent) menar i undersöknigen att man avkrävts längre kredittider än de är bekväma med.

- Vår undersökning bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan sunda, förutsägbara betalningsflöden och företagens förmåga att växa och utvecklas. Det framgår tydligt att stabila och förutsägbara kassaflöden leder till att företagen får möjlighet att anställa. Därför bör starka motivationsfaktorer för att köpare ska betala sina skulder ligga högt på politikernas agenda, Lars Wollung VD Intrum Justitia.

Intrum Justitia i Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer intrum Justitia att presentera resultatet från European Payment Report 2015 vid ett seminarium vid Donnersska huset torsdagen 2 juli kl 12.00.
Vid seminariet medverkar: Anna Felländer, chefsekonom, Swedbank. Dan Olofsson, entreprenör. Peter Strannegård, ‎VD Operations Customer Services, Fortum. Jessika Roswall, riksdagsledamot, (M).Lars Wollung, VD & koncernchef, Intrum Justitia.
Länk till seminariet i Almedalsprogrammet:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32441?redir=%23eidx_0  

Om The European Payment Report 2015

The European Payment Report är Europas största undersökning om sena och uteblivna betalningar. Rapporten är baserad på en undersökning som genomfördes simultant i 29 Europeiska länder under mars till april 2015. I rapporten samlar vi data från tusentals företag i Europa för att få insikter om betalningsbeteenden och det finansiella klimatet bland europeiska företag. The European Payment Report är genomförd av Intrum Justitia.

För mer information, kontakta:

Annika Billberg, IR & Communications Director, Intrum Justitia, 0702-67 97 91
a.billberg@se.intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 800 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2014 till ca 5,2 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar