Uttalande angående information i media

Efter en artikel i media, som publicerats idag, kan Intrum bekräfta att en dialog med den italienska banken Intesa Sanpaolo pågår. Diskussionerna avser ett förvärv av en serviceplattform och en portfölj av avskrivna fordringar (NPLs). Dessa diskussioner är på ett tidigt stadium och inga ytterligare detaljer kommer att presenteras i dagsläget.

Intrum är den ledande leverantören av kredithanteringstjänster i Europa och utvärderar kontinuerligt portföljinvesteringar eller möjliga förvärv på samtliga marknader där koncernen verkar.

Vid kapitalmarknadsdagen som nyligen hölls i Stockholm poängterades att marknaden för avskrivna fordringar för närvarande har hög aktivitet och därför ska sådana diskussioner betraktas som en del av Intrums dagliga verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Billberg, Kommunikationsdirektör

Tel: 070-267 97 91

E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i september 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,1 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar