inUse blir en del av ÅF Digital Solutions

Report this content

inUse och ÅF går samman, och bildar Sveriges största aktör inom service design och user experience med en omsättning på drygt 200 msek.

inUse är en designbyrå specialiserad på att förstå och forma användning av produkter och tjänster. Missionen har uttryckts lite olika genom åren men alltid haft samma andemening “Design som gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle”.

inUse varumärke inom Service Design och User Experience är starkt, framförallt i Skandinavien – och vidare internationellt genom bland annat konferensen From Business To Buttons, talare och författare på inUse, kontoret i Denver runt Smarta Städer, och mera. Totalt har bolaget 100 medarbetare på tre kontor i Sverige och en satellit i Denver. Tiden var kommen att ta missionen vidare.

– Tillsammans med ÅF kan vi komma in ännu tidigare i beslutsprocesser och få uppdrag som leds genom design men har med sig hela bredden av ÅF:s samhällsbyggande och industriella förmågor, säger Kjell Persson, vd på inUse, när han beskriver sammanslagningen.

Internationell expansion

inUse behåller sitt namn och varumärke och bildar tillsammans med ÅFs designverksamhet ett nytt affärsområde inom ÅFs division Digital Solutions.

– Å ena sidan blir det inte så stor skillnad i närtid för kollegorna. Att vi är just inUse är ju det som ÅF vill att vi växlar upp på ytterligare. För kunderna är vi också desamma, även om vi nu kan hjälpa dem med så mycket mer. Men den andra sidan är att vi öppnar en hel värld av nya möjligheter med spännande integrerade uppdrag med bidrag från både inUse och ÅF, säger Kjell Persson och fortsätter:

–  Ett sådant område där vi blir extra starka tillsammans är det som övergripande kallas för smarta städer. Förståelsen för människor, med olika gruppers beteenden och drivkrafter, är en viktig komponent inUse tillför ÅF:s breda förmåga inom infrastruktur och energi. Också det digitala designmaterialet innebär en stark synergi: Där inUse designar gränsytan för medborgaren och ÅF:s division Digital Solutions har en stark genomförandeförmåga på systemarkitektsnivå inom mjukvara, sensorer, datainsamling och mera. Dessutom har inUse länge strävat efter en ökad internationalisering. Genom ÅF får vi fantastisk draghjälp med den ambitionen, både för att kunna öppna kontor i våra grannländer och för att expandera ytterligare internationellt.

Gemensam sak

Smarta städer, internationalisering och mer av paketlösningar istället för timförsäljning är nycklar i ÅF:s nya strategi, där smarta städer harmonierar väl med inUse befintliga affärsområde Human Spaces med upplevelsedesign av byggda platser.

– Användarupplevelse och samspelet mellan människor och teknik blir allt viktigare i utvecklingen av smarta städer och digitalisering av industrin. Marknaden är snabbt växande och tillsammans med inUse skapar vi ett unikt erbjudande av design och user experience-lösningar inom infrastruktur och industri, säger Jonas Gustavsson, vd på ÅF.

Fakta om förvärvet:

  • ÅF förvärvar inUse Experience AB, samt det amerikanska dotterbolaget inUse Inc.

  • Samtlig personal på inUse och ÅF Design går in i den nya sammanslagna verksamheten. Det innebär en total designverksamhet med en omsättning på 200 msek.

  • Grundarna, vd, samt regioncheferna på inUse har samtliga varit med i förvärvsprocessen och kommer att stanna kvar i verksamheten.

  • Johan Berndtsson, medgrundare och vvd på inUse, kommer att leda inUse. Han kommer att rapportera till Ann Granberg, chef för ÅF Design.

  • Kjell Persson kommer att ha ett särskilt ansvar för affärsutveckling inom området Smart City och inom andra områden där inUse blir nyckeln till tvärdisciplinära kunderbjudanden.

För mer information:
Kjell Persson, vd inUse, mobil +46-761-363745 eller +1-720-421-7847

Ann Granberg, Market Area Manager, ÅF, mobil 0708-26 19 04

Användarupplevelsen är nyckeln till att förändra beteenden med hjälp av digitala lösningar – och därmed också till ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet. Vi på inUse är passionerade experter just på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Kombinationen är unik, och tillsammans med våra kunder har vi hittills påverkat vardagen för mer än 70 miljoner människor.
Och det är bara början.
http://www.inuse.se

Media

Media