Årsredovisning 2019 och Beslutsunderlag inför årsstämma 5 maj 2020

Report this content

Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för 2019 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2020 i Lund.

VD Karin Bryder sammanfattar året
2019 präglades av ett kommersiellt genombrott för Invent Medics första produkt Efemia kontinensstöd. Under
året lyckades vi etablera produkten och presentera kommande lanseringar i sex europeiska länder, inklusive
Storbritannien och Tyskland, och under Q4 började försäljningen av Efemia att ta fart. Dessutom erhölls den första
Efemia-beställningen från en svensk hälsovårdsregion. Efter årets slut genomfördes en fulltecknad nyemission om
29,8 MSEK (före emissionskostnader). Det gör att vi nu kan fortsätta vår expansion och erbjuda Efemia till fler
europeiska marknader samt till USA inom tre år. Covid-19-pandemin har påverkat oss då marknadsaktiviteter fått
flyttas fram eller ställas in, men försäljningen under Q1 2020 har hållit sig stabil och förväntas bli i linje med Q4
2019. De pågående förberedelserna inför lanseringen i USA förväntas inte heller påverkas.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.