Delårsrapport kvartal 2 - Fortsatt marknadsetablering av Efemia med Tyskland i sikte

Report this content

ANDRA KVARTALET (april - juni 2019)

  • Bolagets försäljning uppgick till 101 (0) KSEK.

  • Aktiverat arbete för egen räkning 0 (187) KSEK.

  • Rörelsekostnaderna uppgick till 3 243 (2 043) KSEK.

  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 143 (-1 857) KSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,19) SEK.

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet 

Under det andra kvartalet 2019 fortsatte vi att fokusera på att etablera och marknadsföra Invent Medics första produkt Efemia kontinensstöd i Sverige, Norden och Europa. Marknadsföringen riktas mot såväl hälsovårdsaktörer med tillhörande yrkesgrupper som mot konsumenter. Försäljningsintäkterna är ännu blygsamma men trenden ser lovande ut, och Sveriges två största apotekskedjor har med produkten i sina kampanjer. En positiv utvärdering av Efemia i Tyskland, med 10 miljoner potentiella användare, presenterades under kvartalet. Resultaten bidrog till att vi kunde teckna ett distributionsavtal med den konsumentfokuserade tyska aktören Arteriomed efter periodens slut. Under perioden presenterades även positiva resultat från en uppföljningsstudie fokuserad på självupplevd livskvalitet.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera