Invent Medic erhåller besked om patentgodkännande i USA

Report this content

Invent Medic har erhållit besked om kommande godkännande av en patentansökan i USA för bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Patentet är giltigt till och med år 2039.

Den aktuella patentansökan (17/046,706) beskriver den nuvarande versionen av Efemia kontinensstöd, inklusive hur produkten har vidareutvecklats sedan grundpatentet (som redan är godkänt i USA) med bibehållen effekt. Dagens besked utgör därmed en viktig förstärkning av patentskyddet för Efemia kontinensstöd på en av bolagets viktigaste marknader.

– Den här förstärkningen av vårt patentskydd i USA för Efemia kontinensstöd är glädjande för vår pågående etableringsprocess på denna marknad. Det bidrar bland annat till en förbättrad position när det blir dags att gå från samtal till förhandlingar med potentiella affärspartners i USA, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Besked om kommande patentgodkännande (”notice of allowance”) innebär att patentverket avser att godkänna den aktuella patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår några få administrativa åtgärder inklusive betalning av patentavgift.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar