Invent Medic genomför ett antal aktiviteter inför marknadslansering av TVS

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har som tidigare meddelats erhållit en godkänd CE-märkning på sin första produkt, TVS. Invent Medic har samtidigt förberett för marknadslansering genom att delta vid relevanta konferenser och evenemang, ha initiala kontakter med apotek samt genom rekrytering av en Supply Chain Manager som kommer att ansvara för produktflödet inom bolaget.   

Invent Medic erhöll i början av juli 2018 rätten att CE-märka TVS och marknadslansering är planerad att ske efter sommaren 2018. Invent Medic har under våren och sommaren 2018 genomfört ett stort antal förberedande aktiviteter inför den planerade marknadslanseringen. Bolaget har exempelvis deltagit vid ett antal konferenser och evenemang. Bland annat har Invent Medic varit närvarande genom sitt varumärke för kvinnohälsa, Arcamea, vid uroterapeuternas årliga kongress och på OGU-dagarna, vilket är en utbildningskonferens för obstetriker och gynekologer. Mottagandet har varit mycket positivt och professionen visar ett uttalat intresse för produkten och Arcamea. Deltagande på konferenser ger bolaget bra nätverksmöjligheter och bra möjligheter att presentera visionen för varumärket. Vidare har bolaget haft ett antal initiala kontakter med apotek inför marknadslanseringen i syfte att på förhand etablera intresse för TVS.

Bolaget anställde i juni 2018 Helene Dahlberg som Supply Chain Manager. Dahlberg är ingenjör med lång erfarenhet av bland annat upphandling, inköp och logistik. Dahlberg kommer att hantera hela produktflödet vilket innebär att Dahlberg har en nyckelposition i marknadslanseringen av TVS. Invent Medic har även fortsatt större samarbeten på konsultbasis för att säkerställa den digitala marknadsföringen och en framtida lansering på den internationella marknaden.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på Spotlight. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar