Invent Medic har erhållit samtliga tillstånd för att starta den kliniska multicenterstudien

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har nu erhållit Läkemedelsverkets tillstånd att starta den kliniska multicenterstudien med bolagets produkt TVS. Därmed har Invent Medic erhållit samtliga godkännande som krävs för att starta studien, varmed studien nu inleds. Första patient är beräknad att inkluderas i januari 2017. 

När nu även tillstånd från Läkemedelsverket erhållits inleder Invent Medic den kliniska multicenterstudien med bolagets produkt TVS. Studien är beräknad att inkludera cirka 96 patienter från mottagningar runt om i Sverige och kommer att drivas av överläkare Aino Fianu Jonasson på Karolinska Universitetssjukhuset. Studien är beräknad att slutföras under Q1-Q2 2017.

VD Karin Bryder kommenterar

– Godkännande från Läkemedelsverket är den sista pusselbiten vi väntat på för att kunna inleda den kliniska studien. Det är således mycket glädjande att vi nu erhållit detta tillstånd och kan starta studien. Första patient är beräknad att inkluderas i januari 2017.   

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar